Involverande hybridmöten

Nu genomförs återgång till arbetsplatsen på många håll. Frågan är var arbetsplatsen ligger? För en del handlar det om att gå till det ”gamla” kontoret, för andra är det nya lokaler och för några är det delvis i hemmet. Många har trots allt uppskattat att kunna arbeta hemifrån för att slippa resor och få ihop

Digitala möten fortsätter

Corona epidemin har satt spår, spår som vi troligen inte kommer att backa från helt och hållet. Troligen kommer vi fortsätta att mötas digitalt i större utsträckning än vi gjorde innan epidemin. Den som idag investerar sin tid att lära sig mer om att mötas digitalt tror jag kommer att ha stor nytta av det

Vi tipsar om virtuella möten

Virtuella möten på frammarsch!Virtuella möten är en samlingsterm för videokonferenser, telefonmöten och webbmöten. Fler och fler blir vana vid att koppla upp sig via olika webbmötesapplikationer och telefontjänster med flerpartssamtal. Direkt kan du minska restid för möten och du kan lägga möten direkt efter varandra eftersom du inte behöver förflytta dig rent fysiskt. Om möten

Satsa på möten och vinn tid!

Satsa på möten och vinn tid! Det är ingen hemlighet att i Sverige spenderar vi en hel del tid på möten och många klagar på dålig möteskultur. Vår analys är att det i många organisationer saknas kunskap att leda effektiva möten som når resultat och engagerar. Framförallt på chefsnivå. Vi får ofta höra av våra kursdeltagare

Spel för den som vill förändra!

De flesta är oengagerade på jobbet!! Visst låter det trist?? Men Gallup gjorde en undersökning som visade att i Sverige är 16 procent engagerade av jobbet.  Av de 19 undersökta länderna är i snitt 14 procent av de som arbetar engagerade, 66 procent likgiltiga och 20 procent negativa, skriver Dagens Industri. Det är inte heller någon skillnad

Sparar du tid med virtuella möten?

Virtuella möten är numera lika vanliga som fysiska möten i många organisationer. Den här gången delar vi med oss av vår studie inom området och erfarenheter kring det. Bland annat i en podcast som Facilitatorhuset medverkar i. Många använder virtuella möten via telefon, webb, video, för att minska tid för resor. Ett telefonmöte kan absolut vara spara

Det krävs mod att leda möten!

Jag blir ständigt påmind om vikten av att våga ”sticka ut” och  göra annorlunda när jag träffar kursdeltagare i facilitering.  Kursdeltagare: – Ja men det här funkar ju när du gör det, men när jag, som alla är vana vid leder möten på ett visst sätt, ska göra det så kommer det kännas jättekonstigt och krystat”

Medborgardialog

Just nu ligger mycket fokus i flera av Sveriges kommuner på att komma igång med ännu bättre Medborgardialog. Medborgarna ska få ökat inflytande och/eller  större förståelse för vad som byggs i kommunen, prioriteringar som görs och varför. Från flera olika håll har vi nu fått höra liknande skräckhistorier om hur det ibland kan gå till.