Facilitatorhuset firar 20 år av framgångsrik facilitering

Facilitatorhuset

Vi är stolta och glada över att fira vårt 20-årsjubileum som en ledande kraft inom facilitering! Sedan vårt startår 2004 har vi drivits av en passion för att stödja företag och organisationer att nå sina mål. Detta genom att utveckla medarbetares färdigheter, stärka ledarskapen och skapa bättre arbetsmiljöer. Vårt fokus har alltid varit på tillväxt,

Gör mötesdeltagare till aktörer med incheckningsövning!

Gör deltagarna till aktörer med incheckningsövning

Använd en incheckningsövning i början av mötet för att skapa en öppen och deltagarcentrerad atmosfär! Dina deltagare blir dessutom aktörerer i mötet från start istället för observatörer. Målet är att ge varje deltagare möjlighet att dela tankar, känslor eller förväntningar kopplade till mötet och samtidigt främja en lättsam atmosfär för att lära känna varandra bättre.

Facilitatering är en power skill för projektledare enligt PMI!

Facilitatering en powerskill för projektledare!

PMIs internationella kongress hade ”möten” som tema 2023. Ett modigt val av tema med en mängd intressanta föreläsningar från flera olika aktörer. Bland annat Microsoft presenterade hur de använder AI och VR i sina produkter för att effektivisera möten och asynkrona samarbeten. På plats var även Facilitatorhuset med två interaktiva workshopar kring facilitering. Syftet var

SMARR för bättre möten

SMARR - Syfte, Mål, Arbetsgång, roller och regler

SMARR är en modell för att skapa struktur i möten och står för ”Syfte, mål, arbetsgång, roller och regler”. Modellen är användbar för mötesledaren i planering möten. Du kan också använda den i inbjudan till möten så att deltagare kan förbereda sig. Som mötesledare är det bra att inleda mötet med en tydlig beskrivning av

Involverande hybridmöten

Nu genomförs återgång till arbetsplatsen på många håll. Frågan är var arbetsplatsen ligger? För en del handlar det om att gå till det ”gamla” kontoret, för andra är det nya lokaler och för några är det delvis i hemmet. Många har trots allt uppskattat att kunna arbeta hemifrån för att slippa resor och få ihop

Vi tipsar om virtuella möten

Virtuella möten på frammarsch!Virtuella möten är en samlingsterm för videokonferenser, telefonmöten och webbmöten. Fler och fler blir vana vid att koppla upp sig via olika webbmötesapplikationer och telefontjänster med flerpartssamtal. Direkt kan du minska restid för möten och du kan lägga möten direkt efter varandra eftersom du inte behöver förflytta dig rent fysiskt. Om möten

Satsa på möten och vinn tid!

Satsa på möten och vinn tid! Det är ingen hemlighet att i Sverige spenderar vi en hel del tid på möten och många klagar på dålig möteskultur. Vår analys är att det i många organisationer saknas kunskap att leda effektiva möten som når resultat och engagerar. Framförallt på chefsnivå. Vi får ofta höra av våra kursdeltagare

Spel för den som vill förändra!

De flesta är oengagerade på jobbet!! Visst låter det trist?? Men Gallup gjorde en undersökning som visade att i Sverige är 16 procent engagerade av jobbet.  Av de 19 undersökta länderna är i snitt 14 procent av de som arbetar engagerade, 66 procent likgiltiga och 20 procent negativa, skriver Dagens Industri. Det är inte heller någon skillnad