Mötescoaching

Vi hjälper dig att planera ditt möte/kurs så att du känner dig trygg när du ska leda det oavsett det är fysiskt eller digitalt. Vi stöttar dig med både struktur och tips på arbetssätt och metoder så att det blir tydligt och engagerande i samspelet med dina deltagare.

Vi stödjer dig med upplägg och metodval så att du kan känna dig trygg och framgångsrikt ror i land dina viktiga möten eller kurser. Coachningen kan ske både fysiskt och virtuellt. Vi hjälper dig att prova nya sätt att leda ditt möte på och skapa konstruktiva samtal i dina grupper. Nyckeln till framgångsrika möten med tydlighet, delaktighet och kreativitet ligger i förberedelserna. Det är därför vi hjälper dig att lägga extra mycket omsorg på just det, vilket bidrar till att du blir säkrare i din ledarstil och gruppens samlade kompetens tas tillvara på bästa sätt.

Exempel på situationer

 • Digitalisering av befintlig kurs/workshop
  Ni har en befintlig kurs/workshop som ni vill digitalisera och kanske även samtidigt öka interaktiviteten för att maximera inlärning. Vi hjälper att omvandla så att ni behåller samma innehåll och ger tips om arbetssätt och metoder så att ni kan få hög grad av delaktighet och engagemang hos alla deltagare.
 • Genomförande av digital chefskonferens
  Ni är ett teams som har fått i uppdrag att leda en chefskonferens och behöver kvalitetssäkring så att ni kan känna er trygga när ni ska genomföra konferensen. Vi hjälper er med genomgång av mötesupplägget, tydliggöra roller, tipsa om arbetssätt och tekniska lösningar och kanske även testköra tillsammans .
 • Planering av workshop
  Du ska hålla ett möte/workshop med din egen arbetsgrupp och vill säkra att alla kommer till tals och att ni kommer fram till gemensamt resultat som alla står bakom.
 • Förbättring av möteskultur
  Du sitter stor del av din arbetstid i möten och upplever att möten du går på och själv håller är ineffektiva och behöver hjälp att bli observerad och få återkoppling och utvecklingsförslag.

Kontakta oss för offert!

”Tack Facilitatorhuset för personlig mötescoachning! Jag kände mig tagen på allvar och fick svar på frågor som jag hade kring Teams och Zoom så att jag nu är tryggare att leda digitala möten”
Annika Siegers Partsrådet

”Vi har bedrivit utbildning för controllers i staten i över 15 år och är experter inom vårt område. Vi känner våra målgrupper väl. Utbildningen är under ständig utveckling för att bli så bra som möjligt för våra deltagare. Facilitatorhuset hjälpte oss med detta genom att coacha oss att hitta metoder som passade oss och våra målgrupper. Både vi och våra deltagare är mycket nöjda med resultatet.”

Susanna Hammarberg,  ESV, EkonomistyrningsverketCoachning inför chefskonferens