Mötescoaching

Med vår tjänst mötescoaching hjälper vi dig få till det där extra viktiga mötet som bara inte får gå fel. Du leder det, vi hjälper dig att förbereda.

Ska du hålla ett möte och behöver hjälp att bolla upplägg och få tips på effektiva mötesmetoder? Vi stödjer dig med upplägg och metodval så att du känner dig trygg och framgångsrikt ror i land dina viktiga möten. Coachningen kan ske både fysiskt och virtuellt. Det här är tillfället för dig som vill utvecklas och inte bara gå i samma fotspår. Vi hjälper dig att prova ett nytt sätt att leda ditt möte på och skapa konstruktiva samtal i grupper. Nyckeln till framgångsrika möten med tydlighet, delaktighet och kreativitet brukar ligga i förberedelserna. Det är därför vi hjälper dig att lägga extra mycket krut på just det, vilket bidrar till att du blir säkrare i din ledarstil och gruppens samlade kompetens tas tillvara på bästa sätt.

Exempel på mötescoaching

  • Du har ett grovt upplägg och behöver hjälp med förslag på metoder och arbetssätt för att öka engagemang och kreativitet och säkerställa att ni kommer till resultat.
  • Du har ett utmanande möte och behöver säkra att upplägget håller.
  • Du har dåligt med tid.
  • Du sitter stor del av din arbetstid i möten och upplever att möten du går på och själv håller är ineffektiva och behöver hjälp att bli observerad och få återkoppling och utvecklingsförslag.

”Vi har bedrivit utbildning för controllers i staten i över 15 år och är experter inom vårt område. Vi känner våra målgrupper väl. Utbildningen är under ständig utveckling för att bli så bra som möjligt för våra deltagare. Facilitatorhuset hjälpte oss med detta genom att coacha oss att hitta metoder som passade oss och våra målgrupper. Både vi och våra deltagare är mycket nöjda med resultatet.”

Susanna Hammarberg,  ESV, Ekonomistyrningsverket