20 år av gemensamt skapande med Astrakan

20 år av gemensam skapande

Det är med stor glädje och stolthet jag delar denna solskenshistoria med om 20 år av gemensamt skapande med Astrakan. Redan från den första kursen i workshopledning år 2004 på Astrakan visste vi att något speciellt var på gång. Den blev fulltecknad på nolltid. Vi hade från början en gemensam bakgrund med lång erfarenhet av att modellera verksamhetsförbättringar och att hålla utbildningar. Men det som verkligen förenade oss var vår övertygelse om att deltagarna sitter inne med kunskapen. Det är vår uppgift att ge dem verktygen att visualisera nuläge, strävande mål och att tillsammans forma vägen dit.

Pia Villför Larsson tog kontakt med Sören Ravnskov (dåvarande VD för Astrakan) 2004 för att diskutera en praktisk kurs i workshopledning. Det visade det sig vara det perfekta komplementet till Astrakans kurser i modellering och processledning, projektledning och förändringsledning. Idag, med Pia Andersson som VD sedan 2012, har vårt samarbete vuxit och flödat.

Vad är det som har gjort att vi har kunna ha gemensamt skapande i 20 år?

Att våra kurser har fortsatt att blomstra och bli så väl mottagna över åren beror delvis på deras konkreta och praktiska natur. Vi ger våra deltagare verktygen och färdigheterna de behöver för att förbereda och leda möten och workshopar på bästa sätt. Kursen har gått igenom några namnbyten och kallas idag Faciliteringskurs och Diplomering i facilitering. Totalt har ca 5000 deltagare har deltagit i kurser i facilitering av effektiva möten och workshopar. 

När Pia och Pia reflekterar över vårt framgångsrika samarbete så är det två faktorer som sticker ut:

  1. Vi har alltid haft kundens bästa för ögonen – vi strävar alltid efter att förstå vad våra kunder vill uppnå genom våra utbildningar.
  2. Vi har alltid tänkt långsiktigt i vårt partnerskap och vårdat vår relation. För oss handlar det inte bara om att genomföra enstaka kurser, utan om att skapa en hållbar och givande relation med våra deltagare och samarbetspartner.

Välkommen till vårt kostnadsfria webinarium den 28 maj kl 9-10 med rubriken ”Led effektivare möten” .