Vad är digital facilitering?

Digital facilitering handlar om att facilitera möten via en digital mötesplattform som exempelvis Zoom, Teams, Skype for business med flera. Deltagare och mötesledare är uppkopplade och möts digitalt.

Digital mötesledning ger möjlighet att minska organisationens klimatpåverkan, spara tid för förflyttning och ge förutsättningar balans i livet för medarbetare. Det ger fantastiska möjligheter att mötas från hela världen och knyta till sig kompetenser utan att behöva boka upp en hel dag! Det ger också möjlighet till ett demokratiskt möte där alla har lika långt till ordet 🙂

Vi har observerat att just virtuella möten ofta har

 • Teknikstrul – mest handlar det om dålig uppkoppling, svårt att höra eller se. Detta leder till att inte alla kan delta fullt ut
 • Låg delaktighet och kreativitet – där deltagare sitter passiva och kanske t o m gör annat. Mötesledare kämpar men saknar verktyg för att engagera alla deltagare under hela mötet.
 • Dåligt fokus – är en vanlig följd av dålig planering av mötet. Deltagare blir understimulerade eller hänger inte riktigt med på vad som ska ske och börjar göra annat som att läsa mail, chatt mm.
 • Obalans när vissa samlas i grupp och några sitter enskilt – De som sitter i grupp har god uppsikt och ser varandra medan de som sitter enskilt har svårt att se vem som talar och vad de säger vilket skapar obalans i mötet

Tips för digitala möten och workshopar

 • Använd headset så att du hörs och hör bra i mötet 
 • Ha ljus framifrån. 
 • Kontrollera din uppkoppling med www.bredbandskollen.se
 • Planera för en pre-incheckning 15 minuter innan start så att alla kan logga in.
 • Hälsa på varandra vid starten – ex gå laget runt och säg namn och roll 
 • Aktivera kontinuerligt. Att vara inaktiv längre än 15 minuter riskerar “utzoomning” 
 • Variera interaktiviteten 
  – laget runt 
  – handuppräckning 
  – direkta frågor med namn först 
  – skriv i chatten 
  – använd whiteboard/gemensamma dokument
  – använd pollar 
  – arbeta i “grupprum” 

Visste du att det går att brainstorma på en whiteboard i Skype for business, Teams och Zoom?

Flera webbvertyg innehåller funktioner för interaktivitet. Problemet är att ingen känner till dem och än mindre vet hur man gör. Vi har studerat och kan ge tips!

Vi hjälper dig!


Rapport om virtuella möten

Vi på har gjort en studie av virtuella möten som fokuserar på framgångsfaktorer och hinder för att lyckas med denna typ av möten. Ladda gärna ner vår rapport!