Digitala möten & workshopar

Vill du öka kvaliteten på era virtuella och digitala möten och workshopar? Ett av de effektivaste sätten att minska organisationens klimatpåverkan är att minska behovet av resor. Ni sparar inte bara tid, pengar och miljö utan det skapar också förutsättningar för att medarbetarna större möjlighet att skapa balans i livet. 

Vi erbjuder hjälp att leda ert digitala möte/workshop och utbilda er så att er förmåga att facilitera digitala möten blir vässad

Vi har observerat att just virtuella möten ofta har

 • Teknikstrul
  Svårt att koppla upp, höra, se. Detta leder till att inte alla kan delta fullt ut
 • Låg delaktighet och kreativitet.
  Många använder bara funktioner för att sända bild och ljud men saknar kunskap om verktyg för att engagera alla deltagare under hela mötet.
 • Dåligt fokus
  Är en vanlig följd av dålig planering av mötet. Deltagare blir understimulerade eller hänger inte riktigt med på vad som ska ske och börjar göra annat som att läsa mail, chatt mm.
 • Obalans när vissa samlas i grupp och några sitter enskilt
  De som sitter i grupp har god uppsikt och ser varandra medan de som sitter enskilt har svårt att se vem som talar och vad de säger vilket skapar obalans i mötet

Tips för digitala möten och workshopar

 • Använd headset så att du hörs och hör bra i mötet 
 • Ha ljus framifrån. 
 • Kontrollera din uppkoppling med www.bredbandskollen.se
 • Planera för en pre-incheckning 15 minuter innan start så att alla kan logga in.
 • Hälsa på varandra vid starten – ex gå laget runt och säg namn och roll 
 • Planera in interaktivitet kontinuerligt. 
  Att vara inaktiv längre än 15 minuter riskerar “utzoomning” 
 • Variera interaktiviteten 
  – laget runt 
  – handuppräckning 
  – direkta frågor med namn först 
  – skriv i chatten 
  – använd whiteboard/gemensamma dokument
  – använd pollar 
  – arbeta i “grupprum” 

Visste du att det går att brainstorma på en whiteboard i Skype for business, Teams och Zoom?

Flera webbvertyg innehåller funktioner för interaktivitet. Problemet är att ingen känner till dem och än mindre vet hur man gör. Vi har studerat och kan ge tips!

Digital mötesledning / workshopledning

Vi kan hjälpa dig att planera och genomföra ditt digitala möte. Här kombinerar vi vår långa erfarenhet av facililtering med omfattande kunskap i olika webbmötestekniker. Kontakta oss för offert

Kurser i digitala möten

Vi har skapat unika kursupplägg för att stärka förmågan att delta och leda virtuella möten – oavsett plattform (ex Zoom, Teams, Skype).
1. Grundkurs i digitala möten
2. Facilitering av digitala workhshopar via Zoom
3.. Facilitering av digitala workshopar via Teams

Vi fokuserar på de ”mjuka bitarna” så att även virtuella möten blir engagerande, tydliga och har hög grad av delaktighet hos alla deltagare.

Rapport om virtuella möten

Vi på har gjort en studie av virtuella möten som fokuserar på framgångsfaktorer och hinder för att lyckas med denna typ av möten.

Ladda ner rapporten här!