Kurser

Välkommen till vår kursverksamhet!  Den gemensamma nämnaren i alla  våra kurser är att de är väldigt interaktiva, där vi varvar teori, praktik och reflektion. Dessutom är de konkreta och handfasta så du direkt kan ta med dig och testa några verktyg på hemmaplan.

Samtliga våra kurser kan genomföras både fysiskt och digitalt

Mötesledarkurs för chefer 1+½ dag NYHET
Tillsammans med chefsutvecklare Lasse Frisk har vi tagit fram en kurs i mötesledning för chefer för att stärka chefer att bli riktigt bra på att involvera sina deltagare på möten. Vi visar på hur du som chef kan agera och du får 15 möteshjälpmedel i din verktygslåda

Kurs i facilitering, 2 dagar ger dig i praktisk erfarenhet och teori för att skapa effektiva möten. Du får även verktyg för att skapa tydlighet, delaktighet och kreativitet på möten och träna på att agera som facilitator, mötesledare, workshopledare eller vilket ord ni nu använder på din arbetsplats! Mycket bra verktyg för chefer och ledare för att få fart på arbetsgruppen.

Diplomering i facilitering, 3 dagarär en påbyggnad av Faciliteringskursen och riktar sig till  de som har erfarenhet av facilitering och vill gå vidare i sin utveckling. Den ger påfyllning med fler mötesmetoder, verktyg och gruppmodeller. Kursen tillsammans med inledande kunskapstest ger dig ett diplom i facilitering.

Kurs i grafisk facilitering, 1 dag riktar sig till dig som vill kunna rita på möten. Den ger en introduktion till grafisk dokumentering och facilitering och du får prova på att agera som en grafisk facilitator och dokumentatör. Framförallt får du träna på att rita. Vi påstår att alla kan rita som kan hålla i en penna.

Digital facilitering av workshopar i Teams 4 timmar
Tillsammans med webbmötesexperten Bengt Littorin har vi tagit fram en kurs för facilitatorer som behöver ställa om till digital facilitering av workshopar. Kursen är som en workshop där du får prova på facilitatorns hjälpmedel i en digital miljö via Teams.

Kurs i digital facilitering av workshopar i Zoom 3,5 timmar
Tillsammans med webbmötesexperten Bengt Littorin har vi tagit fram en kurs för facilitatorer som behöver ställa om till digital facilitering av workshopar. Kursen är som en workshop där du får prova på facilitatorns hjälpmedel i en digital miljö via Zoom.

Kurs i digitala möten, 2,5 timmar
Vi har skapat unika kursupplägg för att stärka förmågan att delta och leda virtuella möten. Vi fokuserar på de ”mjuka bitarna” så att även digitala möten blir engagerande, tydliga och har hög grad av delaktighet hos alla deltagare.

Metodmaraton – 10 metoder på två timmar Under loppet av 2 timmar får du prova på 10 mötesmetoder. Alla är de exempel på metoder som du lätt kan ta med dig och använda direkt på hemmaplan såsom action methods, planning poker, heta stolen, snöboll med mera.

Samtliga våra kursen kan genomföras digitalt med samma innehåll och grad av interaktivitet. Vi använder oftast Zoom för öppna kurser och arbetar även i Teams och Skype.

Kalendarium

2021 HT
Kurs i facilitering 25-26 november på plats
Mötesledarkurs för chefer, 29 nov + 7 dec i Zoom NYHET
Diplomering i facilitering, 1-3 december i Zoom