Kurser

Välkommen till vår kursverksamhet!  Den gemensamma nämnaren i alla  våra kurser är att de är väldigt interaktiva, där vi varvar teori, praktik och reflektion. Dessutom är de konkreta och handfasta så du direkt kan ta med dig och testa några verktyg på hemmaplan.

Samtliga våra kurser kan genomföras både fysiskt och digitalt

Facilitering av framtidens möten för chefer & ledare, ½+2+½ dag NYHET
Fokus i denna kurs ligger på hur du kan använda facilitatorrollen och skapa effektiva inkluderande möten som chef och ledare, oavsett möten sker digitalt, fysiskt eller hybrid. Kursen består av tre delar för att träna på att leda möten i digital, fysisk och hybrid miljö.

Kurs i facilitering av hybrida möten, halvdag
Detta är en företagsintern kurs med syfte att skapa förmåga att kunna leda hybrida möten och workshopar så att alla kan vara med på liknande villkor oavsett var man sitter och mötessystem.

Chefen som engagerande mötesledare, halvdag
Tillsammans med chefsutvecklare Lasse Frisk har vi tagit fram en kurs i mötesledning för chefer för att stärka chefer att bli riktigt bra på att involvera sina deltagare på möten. Vi visar på hur du som chef kan agera och du får 11 möteshjälpmedel i din verktygslåda

Digital facilitering i Zoom eller Teams, halvdag
Tillsammans med webbmötesexperten Bengt Littorin har vi tagit fram en kurs för facilitatorer som behöver ställa om till digital facilitering av workshopar. Kursen är som en workshop där du får prova på facilitatorns hjälpmedel i en digital miljö via Zoom eller Teams.

Kurs i facilitering, 2 dagar ger dig i praktisk erfarenhet och teori för att skapa effektiva möten. Du får även verktyg för att skapa tydlighet, delaktighet och kreativitet på möten och träna på att agera som facilitator, mötesledare, workshopledare eller vilket ord ni nu använder på din arbetsplats! Mycket bra verktyg för chefer och ledare för att få fart på arbetsgruppen.

Diplomering i facilitering, 3 dagarär en påbyggnad av Faciliteringskursen och riktar sig till  de som har erfarenhet av facilitering och vill gå vidare i sin utveckling. Den ger påfyllning med fler mötesmetoder, verktyg och gruppmodeller. Kursen tillsammans med inledande kunskapstest ger dig ett diplom i facilitering.

Kurs i grafisk facilitering, 1 dag riktar sig till dig som vill kunna rita på möten. Den ger en introduktion till grafisk dokumentering och facilitering och du får prova på att agera som en grafisk facilitator och dokumentatör. Framförallt får du träna på att rita. Vi påstår att alla kan rita som kan hålla i en penna.

Metodmaraton – 10 metoder på två timmar Under loppet av 2 timmar får du prova på 10 mötesmetoder. Alla är de exempel på metoder som du lätt kan ta med dig och använda direkt på hemmaplan såsom action methods, planning poker, heta stolen, snöboll med mera.

Samtliga våra kursen kan genomföras digitalt med samma innehåll och grad av interaktivitet. Vi använder oftast Zoom för öppna kurser och arbetar även i Teams, Skype eller det verktyg som ni använder.

Kalendarium

VT 2024

Grafisk facilitering 19 februari Zoom
Facilitering 11-12 mars Zoom
Diplomering i facilitering 17-19 april Zoom

Chefen som engagerande … 22 april Zoom
Facilitering 13-14 maj Stockholm

Grafisk facilitering 24 maj Stockholm/Älvsjö
Diplomering i facilitering 12-14 Juni Stockholm