SMARR för bättre möten

SMARR - Syfte, Mål, Arbetsgång, roller och regler

SMARR är en modell för att skapa struktur i möten och står för ”Syfte, mål, arbetsgång, roller och regler”. Modellen är användbar för mötesledaren i planering möten. Du kan också använda den i inbjudan till möten så att deltagare kan förbereda sig. Som mötesledare är det bra att inleda mötet med en tydlig beskrivning av syfte, mål, arbetsgång, roller och regler så att alla startar på samma plattform. Under själva mötet kan du också använda den för att stämma av om mötet går i rätt riktning och om samspelet fungerar för att nå mål. I slutet av mötet kan SMARR vara underlag för en utvärdering av mötet.

Läs här om du vill veta mer om SMARR och ladda ner en mall


Flera kurser i facilitering lär ut modellen. Den förekommer som även mötestips på många intranät i Sverige. SMARR är beskriven första gången i boken ”Sätt fart på arbetsmötet – en handbok i facilitering”. SMARR anspelar på att det ska vara lite gott att planera möten!