Tjänster

Sedan starten 2003 har vi fokuserat på vår vision – att bidra till effektivare möten på olika sätt. I genomsnitt spenderar svenskt arbetsliv 25% av sin arbetstid i möten men hela 50% når inte syfte och mål med mötet. Detta i sin tur leder till att nya möten bokas och ännu mer tid tas i anspråk. Att inte nå förväntat resultat beror ofta på att förberedelse brister och att mötesledningen är otydlig.

Utöver kurser i facilitering bidrar vi inom följande tjänsteområden för att stötta er organisation att nå resultat på ett effektivt och engagerande sätt.

  • Facilitering av möten och workshopar när du vill ha dynamik, rörelse i rummet och visuella metoder för att få till en bra dialog och skapa gemensamt resultat.  Vi förbereder och leder mötet med kreativa forskningsbaserade metoder och använder oftast grafisk facilitering när vi arbetar.

  • Digital facilitering av möten och workshopar. Vårt fokus när vi planerar och genomför digitala möten och workshopar är precis samma som för fysiska, det vill säga hög grad av tydlighet, delaktighet och kreativitet

  • Hybrid facilitering av möten och workshopar. Det samma gäller hybrida möten och workshopar. Denna form kräver lite anpassning till er miljö då både tekniken och rummet spelar roll för mötesledningen.

  • Workshop utveckla hybridmöten.
    Denna workshop syftar till att utveckla era möjligheter att kunna leda hybrida möten och workshopar så att alla kan vara med på liknande villkor oavsett var man sitter och mötessystem.

  • Grafisk mötesdokumentation Skippa powerpoint och öka energin i din konferens med grafisk mötesdokumentation (eng ”graphic recording”). Vi  dokumenterar det som sägs i realtid med  handritade bilder och text i storformat så att alla kan se.

  • Mötescoaching Vi stödjer dig som vill hålla mötet själv med upplägg och metodval så att du kan känna dig trygg och briljera på dina viktiga möten. Kan ske både fysiskt och virtuellt.

  • Ledningsgruppsutveckling för ledningsgrupper som behöver ibland en extra skjuts framåt för att samarbeta ännu effektivare.  Vårt program sätter luppen på precis det som just din grupp behöver göra baserat på vetenskapligt test (GDQ) och ger verktyg för fortsatt effektiv kommunikation.

Kontakta oss

”MSBs har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. För vår uppgift behövs arbetssätt för att skapa tydlighet och delaktighet i möte med andra aktörer i samhället. Facilitatorhuset har hjälpt oss med facilitering av interna utvecklingsmöten och externa dialogmöten samt utbildning i mötesledning så att vi kunnat möta aktörer på ett engagerande sätt.”
Carin Kaunitz, Strategisk rådgivare MSB