Tjänster

Sedan starten 2003 har vi fokuserat på vår vision – att bidra till effektivare möten på olika sätt. I genomsnitt spenderar svenskt arbetsliv 25% av sin arbetstid i möten men hela 50% når inte syfte och mål med mötet. Detta i sin tur leder till att nya möten bokas och ännu mer tid tas i anspråk. Att inte nå förväntat resultat beror ofta på att förberedelse brister och att mötesledningen är otydlig.

Utöver kurser i facilitering bidrar vi inom fem tjänsteområden för att stötta ledare och medarbetare att nå resultat på ett effektivt och engagerande sätt.

Facilitering av möten när du vill ha dynamik, rörelse i rummet och visuella metoder för att få till en bra dialog och skapa gemensamt resultat.  Vi förbereder och leder mötet med kreativa forskningsbaserade metoder.

Ledningsgruppsutveckling för ledningsgrupper som behöver ibland en extra skjuts framåt för att samarbeta ännu effektivare.  Vårt program sätter luppen på precis det som just din grupp behöver göra baserat på vetenskapligt test (GDQ) och ger verktyg för fortsatt effektiv kommunikation.

Grafisk facilitering Skippa powerpoint och öka energin i din konferens med grafisk facilitering (eng ”graphic recording”). Vi  dokumenterar det som sägs i realtid med  handritade bilder och text i storformat så att alla kan se.

Mötescoaching Vi stödjer dig som vill hålla mötet själv med upplägg och metodval så att du kan känna dig trygg och briljera på dina viktiga möten. Kan ske både fysiskt och virtuellt.

Kundspelet Kundspelet är ett strukturerat och lustfyllt sätt att skapa dialog och förankring kring frågor som ledningen vill sätta luppen på och utveckla i organisationen.

Kontakta oss

”MSBs har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. För vår uppgift behövs arbetssätt för att skapa tydlighet och delaktighet i möte med andra aktörer i samhället. Facilitatorhuset har hjälpt oss med facilitering av interna utvecklingsmöten och externa dialogmöten samt utbildning i mötesledning så att vi kunnat möta aktörer på ett engagerande sätt.”
Carin Kaunitz, Strategisk rådgivare MSB