Workshop utveckla hybridmöten

Hur kan vi göra på hybrida möten så att alla kan se och höra allt och alla på mötet, ha lika nära till ordet och samma möjlighet att bidra till resultat och delta i de sociala delarna?

Denna workshop syftar till att utveckla möjligheter att kunna leda hybrida möten och workshopar så att alla kan vara med på liknande villkor oavsett var man sitter och mötessystem. Vi tror på att utforska möjligheter utifrån de förutsättningar som finns i respektive organisation innan inköp av dyr teknisk utrustning. Läs mer om vad är hybrid facilitering.

Mål

 • Testat och utvärderat några olika hybrida scenarier tillsammans
 • Förståelse för hur befintliga mötesteknik och möblering kan stödja olika hybridmöten
 • Tips på hur du kan förbereda och leda hybridmöten

Upplägg

 1. Workshopen inleds med presentation av hur det hela kommer att gå tillväga. 
 2. För varje scenario genomförs ett kort möte under workshopliknande förhållande där vi genererar idéer, analyserar och prioriterar tillsammans.  
 3. Efter respektive scenario får samtliga deltagare fylla i en enkät.
 4. Workshopen avslutas med gemensam dialog kring helheten samt våra reflektioner och tips.
 5. Efter workshopen görs en sammanställning av utvärderingar samt våra reflektioner och tips.

Förutsättningar

 • Genomförs i kundens möteslokal
 • Troligen behövs ett studiebesök på plats innan
 • Vi behöver vara på plats 1 timme innan för att ställa i ordning och deltagare behöver avsätta en halv dag för workshopen
 • Minst 7 deltagare, varav minst 4 deltar fysiskt
 • Respektive deltagare har med egen laptop med egen kamera
 • Lokalen har videoskärm och rumsmikrofon


Kontakta oss för fortsatt diskussion

Vill du bli bättre på att leda möten – fysiskt som digitalt – Läs mer om våra kurser i facilitering här.

Kontakta oss för offert!

Vad är ett hybridmöte?

”Vid hybridmöten deltar en eller flera personer digitalt och några sitter fysiskt tillsammans på samma plats.”

Det kan handla om att några deltagare har samlats i ett rum och några ansluter digitalt. Det kan också handla om att grupper samlas i olika konferensrum (hubbar). Och det kan vara en kombination av dessa två.

One size fits all?

Vi tror inte på att det finns en lösning som kommer att passa alla organisationer.
Det handlar om allt ifrån vilken teknisk utrustning som finns, hur lokalerna är utformade, vilka mötesplattformar och mötesverktyg som finns till själva mötet planeras och leds så att alla deltagare kan vara med på liknande villkor.

Läs mer om hybrid facilitering av möten