Kurs i facilitering

Det här är kursen som ger dig metoder och verktyg för att få till bra möten med tydlighet, delaktighet och kreativitet.

Läs mer om våra övriga kurser här>>

Kursen ger dig praktisk erfarenhet och teori i facilitering/processledning av effektiva arbetsmöten. Många kallar detta även för workshopledning eller neutral mötesledning.

Kursen är ett bra komplement till vanlig chefsutveckling, projektledarutbildningar samt för dig som vill få verktyg för förändringsledning. Du får kännedom om vad det innebär att agera som facilitator, checklista för möten och genomgång av olika typer av verktyg för att skapa delaktighet och engagemang.

Samtliga deltagare får chans att prova på att leda ett kortare möte med återkoppling på sitt ledarskap från övriga deltagare.

Kursmål

 • Kunna planera och leda arbetsmöten mot överenskomna mål på ett sätt som skapar tydlighet, delaktighet och kreativitet
 • Provat på hjälpmedel för att öka delaktighet och tillvaratakreativitet
 • Förstå facilitatorns och gruppens roll
 • Inse vikten av god förberedelse
 • Ha en checklista med mötestips före, under efter ett möte
 • Behärska enkla handgrepp för att hantera gruppens dynamik
 • Personlig återkoppling ifrån gruppen

Ur innehållet

Kursen varvar teori och praktisk övning samt reflektion. Samtliga deltagare får chans att prova på att leda ett kortare arbetsmöte med återkoppling på sitt ledarskap från övriga deltagare.

 • Olika grundtyperav möten
 • Framgångsrecept för alla typer av möten
 • Vad är facilitering och facilitatorns roll
 • Facilitatorns hjälpmedel
 • Att tänka på före, under och efter mötet – checklista
 • Gruppens dynamik – hur hanterar vi den?
 • Besvärliga situationer som uppstår på mötet
 • Exempel på övningar: idégenerering, problemlösning, fokusering, besvärlig situation m.m.

Kursmaterial

Sätt fart på arbetsmötet – en handbok i facilitering”, av Pia Villför Larsson och Maria Eliasson.

Sätt fart på arbetsmötet - en handbok i facilitering

Plats & tider

Se respektive tillfälle om kursen genomförs fysiskt eller digitalt.
Fysiska kurser: Odenplan Stockholm
Digitala kurser: Zoom (kräver inte Zoomlicens)

Tiderna är 9-16.30 varje dag.

Kursavgift

16 600 (exklusive moms).
Fika och lunch ingår.
Kursanmälan är bindande men inte personlig (dvs kan överlåtas till annan person).

Anmälan