Kurs i facilitering

Det här är kursen som ger dig metoder och verktyg för att få bra möten med tydlighet, delaktighet och kreativitet.

Läs mer om våra övriga kurser här>>

Kursen ger dig praktisk erfarenhet och teori i facilitering/processledning av effektiva arbetsmöten.
Facilitering är en nyckelkompetens för ledare som vill lyckas med möten i en föränderlig möteskultur där vi kan ses fysiskt, digitalt och ibland även hybrid, dvs en blandning av fysiskt och digitalt. Arbetssätt för samskapande är viktig för att arbeta effektivt tillsammans och ta vara på kompetensen i mötet samt nå resultat med kvalitet. Många kallar detta även för workshopledning eller neutral mötesledning.

Kursen ger dig handfast kunskap och färdighet att facilitera effektiva arbetsmöten. Du får teori, verktyg och praktisk övning i att skapa tydlighet och delaktighet så att du kan involvera dina mötesdeltagare på engagerande sätt och tillsammans nå syfte och mål. Du får kännedom om vad det innebär att agera som facilitator, checklista för möten och genomgång av teori och öva på flera olika typer av mötesverktyg. Samtliga deltagare får leda ett kortare möte med återkoppling på sitt mötesledarskap från övriga deltagare. Du får även tips för digitala och hybrida möten

Kursmål

 • Kunna planera och leda arbetsmöten mot överenskomna mål på ett sätt som skapar tydlighet, delaktighet och kreativitet
 • Kunna facilitera möten så att alla kan bidra till resultatet och känna ägarskap
 • Förstå facilitatorns ansvar och förutsättningar
 • Förstå gruppens roll och hur du kan hantera besvärliga mötessituationer
 • Övat på idegenerering, analys och prioritering i grupp
 • Handfasta verktyg för att planera effektiva möten
 • Checklistor med mötestips för fysiska, digital och hybrida möten
 • Faciliterat tillsammans med andra och fått personlig återkoppling på ditt ledarskap

Ur innehållet

Kursen varvar teori och praktisk övning samt reflektion. Samtliga deltagare får chans att prova på att leda ett kortare arbetsmöte med återkoppling på sitt ledarskap från övriga deltagare.

 • Varför är det viktigt med att vara bra på möten?
 • Olika grundtyper av möten
 • Framgångsrecept för alla typer av möten
 • Vad är facilitering och facilitatorns roll?
 • Facilitatorns hjälpmedel
 • Mötesprocessen – att tänka på före, under och efter
 • Gruppens dynamik – hur hanterar vi den?
 • Tips för digitala/hybrida arbetsmöten
 • Besvärliga situationer som uppstår på mötet
 • Exempel på övningar: idégenerering, problemlösning, fokusering, skapa mötesupplägg besvärlig situation m.m.

Kursledare

Pia Villför Larsson
Internationellt certifierad master i facilitering (IAF), grafisk facilitator, mötesdokumentatör, författare, ordförande i Svenska facilitatornätverket

Kursmaterial

Sätt fart på arbetsmötet - en handbok i facilitering

”Sätt fart på arbetsmötet – en handbok i facilitering av Pia Villför Larsson och Maria Eliasson.

Plats & tider

Se respektive tillfälle om kursen genomförs fysiskt eller digitalt.
Fysiska kurser: Stockholm
Digitala kurser: Zoom (kräver inte Zoomlicens)

Tiderna är 9-16.30 varje dag.

Kursavgift

18.300 (exklusive moms).
Fika och lunch ingår.
Kursanmälan är bindande men inte personlig (dvs kan överlåtas till annan person).
Detta är ett samarbete med Astrakan.

Anmälan