Gör mötesdeltagare till aktörer med incheckningsövning!

Gör deltagarna till aktörer med incheckningsövning

Använd en incheckningsövning i början av mötet för att skapa en öppen och deltagarcentrerad atmosfär! Dina deltagare blir dessutom aktörerer i mötet från start istället för observatörer. Målet är att ge varje deltagare möjlighet att dela tankar, känslor eller förväntningar kopplade till mötet och samtidigt främja en lättsam atmosfär för att lära känna varandra bättre. Genom att göra detta kan du skapa gemensam förståelse och öka deltagarnas engagemang redan från start. Du får också möjlighet att lära känna var dina deltagare befinner sig mentalt.

Här kommer exempel på hur du kan göra incheckning:

 1. Börja med att be deltagare få reflektera över en fråga som exempelvis:
  • Vad förväntar du dig av mötet?
  • Vad är din relation till ämnet för mötet?
  • Vad är ditt känsloväder idag? (soligt, grått, blåsigt…)
  • Vad är ditt favoritgodis?
   Frågor bör upplevas relevant för mötet och kännas bekväm att svara på.
   Tips på incheckningsfrågor
 2. Nästa steg kan vara att var och en får chans att berätta sina tankar eller skriva ner dem. Ni gå laget runt eller be deltagare pratar i par eller mindre grupp. Det är inte viktigast att alla hör vad alla säger utan fokus ligger på att var och en loggar in på mötet.

Incheckningsövningen är ett kraftfullt verktyg för att skapa öppenhet och ömsesidig förståelse redan från mötets början. Det ger en känsla av gemenskap och ökar deltagarnas aktiva deltagande under hela mötet. Många säger att incheckning bör ske tidigt i mötet – så tidigt som inom loppet av 10 minuter. Detta skickar tydliga signaler att det är deltagarna som är huvudpersonerna på mötet. Genom tidig aktivitet hinner deltagarna inte börja ”pilla” med annat, som kan leda till att de tappar koncentrationen på mötet. Dessutom får du som mötesledare möjlighet att anpassa mötesstrukturen och innehållet baserat på deltagarnas inledande synpunkter och förväntningar.

Vill du lära dig mer om facilitering? – Kika gärna på vårt kursutbud!