Vad är en facilitator?

En facilitator är en mötesledare som har till uppdrag att guida mötesprocessen mot mål på ett sätt som involverar och engagerar alla deltagare

En facilitator är en mötesledare som planerar och leder effektiva mötesprocesser mot mål på ett sätt som engagerar alla deltagare. Facilitatorn stöttar deltagarna genom att uppmuntra alla att aktivt delta, lyssna på varandra och gemensamt ta ansvar för att uppnå önskade resultat.

Facilitatorn intar en neutral position gentemot deltagarna och deras åsikter. Samtidigt är hen medveten om de olika förutsättningarna som deltagarna har för att kunna uttrycka sig. För att skapa en trygg och kreativ atmosfär använder facilitatorn olika verktyg för att balansera dialogen och främja ett positivt klimat.

Ledare av olika slag som chefer, projektledare, verksamhetsutvecklare, kommunikatörer kan använda facilitering för att involvera alla i sina möten.
Lär dig facilitering och bli bra på att involvera deltagare!
Vad gör en facilitator? Läs mer här!