Grafisk faciliteringskurs

Öka engagemanget i dina möten med bilder! En bild säger mer än 1000 ord. Det finns många skäl att lära dig enkla knep för att själv kunna förbereda och genomföra möten med mer bilder.

Läs mer om våra övriga kurser här>>

Med graphic recording (grafisk dokumentation) och grafisk facilitering kan du fånga det som sägs i bilder och skapa förståelse där ord inte når ända fram. Dessutom kommer deltagarna också att minnas mötet bättre. Faktum är att de flesta tänker, pratar och minns i bilder.

Genom att fånga de viktiga stråken i ett möte i strukturer, bilder och kopplingar ökar förståelsen för det som sägs i rummet. Arbetssättet skapar stort engagemang och stärker gruppminnet av resultatet av mötet på ett kraftfullt sätt.

På kursen får du stegvis lära dig enkla grundkomponenter, färgval, angreppssätt för att bygga upp bilder som stödjer dialog. Du får även prova på att leda samtal med hjälp av metaforer.

OBS -Du behöver inte ”kunna” rita!

Kursmål

  • Förstå vad som förväntas av rollen som grafisk dokumentatör och grafisk facilitator
  • Ha provat på att rita i stor skala
  • Ha tips på enkla figurer och symboler
  • Kunna se situationer där grafisk dokumentation kan bidra
  • Våga!

Ur innehållet

09.00  Fika med smörgås
09.30 Introduktion
Material och förutsättningar
Kom i gång att rita – lär dig grundsymboler och färger
Träna att rita på blädderblock, whiteboard, väggpapp
Öva grafisk dokumentation – fånga det som sägs i stunden
Öva grafisk facilitering – stöd diskussioner med metaforer, strukturer och bilder
Skapa symbolbibliotek tillsammans
16.30  Slut

Teori varvas med mycket praktik och många skratt!

Kursmaterial

  1. Ett häfte som sammanfatta vad vi går igenom på kursen
  2. När vi ses via Zoom behöver du ha tillgång till papper (A4, större ark) och tuschpennor i flera färger samt en större rityta (slät vägg, whiteboard, kylskåpsdörr e dyl)
  3. När vi ses fysiskt kommer tuschpennor, spännpapp, torrpastell att finns på plats! Tipsar då om mörka kläder.

Plats & tider

Vissa kurser genomförs via Zoom och vissa genomförs fysiskt i Stockholm/Älvsjö
Se respektive tillfälle.

kl 9.30-16.30 (fika från 9.00)

Kursavgift

6.000 kr (exklusive moms)
kursmaterial ingår.

Kursanmälan är bindande men inte personlig (dvs kan överlåtas till annan person).

Anmälan