Vad är facilitering?

Facilitering handlar om att leda deltagare på mötet genom mötesprocessen mot överenskomna mål på ett sätt som skapar tydlighet, delaktighet och kreativitet. Du som deltagare kan förvänta dig att komma till tals oavsett om du är utåtriktad eller lågmäld. Du som uppdragsgivare kan vara trygg med att  mötet planeras och leds av en facilitator på ett effektivt sätt mot det syfte och mål som ni har kommit överens om med mötet.

En facilitator – vad är det?

En facilitator är en mötesledare som har till uppgift att leda mötesprocessen så att deltagarna kan nå överenskommet mål. Facilitatorns uppgift är att stödja alla deltagare att göra sitt bästa genom att  planera och leda mötet så att alla deltagare uppmuntras att delta, att deltagare hör varandra och gruppen tillsammans tar ansvar för helheten.

Facilitering är ett begrepp som ursprungligen kommer ifrån latinets facile (enkelt) och betydelsen i mötessammanhang är att underlätta processen.

Vad kan man tjäna på facilitering?

Den största vinsten är att på kort tid åstadkomma mycket resultat i grupp. Med facilitering kan hela kompetensen i rummet tas tillvara – inte bara de pratglada och dominerande får plats utan alla uppmuntras att delta. Resultatet blir rikare och alla deltagare känner ägarskap för resultatet och kan stå för det även efter kopior klockor mötet. Andra vinster är att facilitering kapar missförstånd eftersom olikheter tydliggörs och uppmuntras.

Diplomering eller certifiering i facilitering
– Vad är skillnaden?

Diplom i facilitering visar att du klarar av kunskapskrav för facilitering enligt internationell standard. Facilitatorhuset utför diplomering – se vår diplomeringskurs.

Certifiering i facilitering tar diplomeringen ett steg till. Förutom kunskapskrav och påvisad erfarenhet av olika typer av workshopar ska färdighet att facilitera visas upp dels i förberedelse och dels i en workshop framför en jury. IAF (Internation Association of Facilitators) utför certifiering.

Tips på nätverk för facilitering

Vi hjälper dig!

huvudbild-mall-1100x330


Vårt godaste tips

SMARR-modellen

  • Syfte – Varför behövs mötet?
  • Mål – Vad vill vi bocka av i slutet?
  • Arbetsgång – Hur arbetar vi?
  • Roller – Vilka behövs?
  • Regler – Förhållningssätt?

Vill du läsa mer om SMARR-modellen?

2015_03_23_1317_IMG_3793