Diplomering i facilitering

Det här är en fördjupningskurs för dig som vill vidareutveckla dina kunskaper i facilitering och bli ännu tryggare i svåra situationer.

Läs mer om våra övriga kurser här>>

Du har gått kursen i facilitering eller har motsvarande kunskaper och har praktiserat ett tag men vill nu ta nästa steg och diplomera dig.  Kursen ger dig  flera metoder och verktyg så att du blir ännu bättre på att planera och leda möten.  Du kan efter kursen med trygghet  ta tillvara på alla deltagarnas kompetens och stimulera god kommunikationen i rummet. Som kursdeltagare får du upptäcka styrkan hos dig själv och vad just du kan behöva utveckla för att växa som facilitator.

Kursmål

 • Trygghet i att ta en framträdande och ledande roll som facilitator
 • Verktyg för att leda grupper mot beslut och hantera besvärliga situationer
 • Förståelse för gruppdynamiska processer enligt professor Susan Wheelan
 • Flera verktyg för att skapa engagemang och gott klimat
 • Personlig återkoppling i facilitering från övriga kursdeltagare
 • Större förståelse och trygghet i att leda grupper i förändring

Kursens upplägg utgår från internationell standard gällande kompetenskrav för professionell facilitering.

Innan kurs

Som deltagare förväntas du fylla i ett kunskapstest för att diplomera dig som facilitator samt en beskrivning av din erfarenhet av facilitering

Ur innehållet

Under kursen går vi in på hur gruppens utveckling kan påverka mötessituationen och hur du som facilitator kan hantera utmanande mötessituationer.  Vidare fördjupar vi oss i hur du kan leda grupper mot beslut där alla kan känna delaktighet och bidra till att beslutet också genomförs.

Många vittnar om hur de upplever möten stjäl energi och tid från dem. Med den här kursen får du vidga dina perspektiv och prova på flera olika kreativa arbetssätt, inklusive grafisk facilitering, för att öka engagemang och effektivitet i möten.

För att göra praktiken levande arbetar vi runt ett case. Som deltagare får du förbereda och genomföra en workshop som genomförs med metodanvisningar och coachning från läraren. Varje övning avslutas med feedback från deltagarna och gemensam reflektion för bästa inlärning och möjlighet att utvecklas.

Dag 1

 • Framgångsfaktorer för facilitering
 • Gruppdynamik
 • Att leda gruppen mot beslut
 • Grafisk facilitering
 • Förberedelse av workshop

Dag 2

 • Att leda gruppen mot konsensus
 • Konflikthantering
 • Genomförande av workshop 1-3
 • Grundkompetenser enligt internationell standard

Dag 3

 • Facilitering i förändringarbete
 • Genomförande av workshop 4-6
 • Kreativitet
 • Information om certifiering enligt IAF*

* IAF = international Association of Facilitators

Kursmaterial

I kursmaterialet ingår boken ”Advanced Facilitation Strategies – Tools & Techniques to master difficult situations” av Ingrid Bens.

”Diplomeringskursen gav mig struktur, verktyg och en god portion självförtroende i min yrkesroll som facilitator. Den var också ett avgörande steg mot att lyckas certifiera mig enligt IAF:s standard”, Malin von Essen IAF certifierad facilitator 2015

Mer om facilitering och vad det är finns att läsa på vår tjänst facilitering .

Plats och tider

Se respektive tillfälle om kursen genomförs fysiskt eller digitalt.
Fysiska kurser: Stockholm
Digitala kurser: Zoom (kräver inte Zoomlicens)

Tiderna är 9-16.30 varje dag.

Kursavgift

27.000 kr (exklusive moms).
Fika och lunch ingår.
Kursanmälan är bindande men inte personlig (dvs kan överlåtas till annan.
Detta är ett samarbete med Astrakan.

Anmälan