Facilitatering är en power skill för projektledare enligt PMI!

Facilitatering en powerskill för projektledare!

PMIs internationella kongress hade ”möten” som tema 2023. Ett modigt val av tema med en mängd intressanta föreläsningar från flera olika aktörer. Bland annat Microsoft presenterade hur de använder AI och VR i sina produkter för att effektivisera möten och asynkrona samarbeten.

På plats var även Facilitatorhuset med två interaktiva workshopar kring facilitering. Syftet var att ge deltagare möjlighet att uppleva hur det känns när du blir vägledd av en facilitator och samtidigt få lära sig grunder i facilitering.  

Något som är extra intressant är att PMI har identifierat facilitering som en ”power skill” (tolkad här som en kraftfull kompetens) som en projektledare bör ha för att framgångsrikt leda projekt.  PMBOK® Guide omnämner detta

Facilitatorhusets syn är att facilitering är en ”power skill” inte bara för projektledare. Det gäller även alla ledare som vill skapa involvering och engagemang i sina möten. Facilitering bygger tillit och trygghet i gruppen och tar tillvara på hela gruppens kompetens. Vill du veta vad en facilitator gör? Läs mer här!