Om Facilitatorhuset

Vi har sen starten 2003 jobbat som organisationsutvecklare med fokus på grupper och att skapa effektivare möten. Allt vi gör kokar ner till att öka tydligheten i kommunikationen och skapa ägarskap för resultatet så att det blir en förbättring på riktigt.

Pia Villför Larsson och Maria Eliasson är grundare av Facilitatorhuset. Allt startade 2003 när vi i fikarummet på dåvarande gemensamma arbetsplatsen upptäckte att båda egentligen ville starta eget företag. Det blåste kalla outsourcing och uppsägningsvindar och vi passade därför på att göra slag i saken och kasta oss ut. Såhär 15 år senare är Facilitatorhusets vision fortfarande att bidra till ett bättre klimat i svenskt arbetsliv. Vi vill att möten används som en strategisk resurs för att nå organisationers mål. Vi hjälper organisationer att skapa effektivare möten genom att hjälpa till med planering och ledning av dem. När vi leder grupper har vi  ett neutralt förhållningssätt till det som dialogen handlar om (facilitering).  Utöver det hjälper vi till att utveckla ledningsgrupper och arbetsgrupper till att samarbeta effektivare och lär ut till andra hur de själva kan sätta fart på sina egna arbetsmöten.

Vi fokuserar på tydlighet, delaktighet och kreativitet i allt vi gör och vi kännetecknas av vårt visuella arbetssätt och hög grad av engagemang. Vår verktygslåda är full av många olika arbetssätt och metoder som vi använder för att hjälpa kunder  som vill tjäna engagemang och tydligare fokus i sina möten och samarbete i arbetsgrupper.  Vi hjälper såväl den lilla ledningsgruppen som vill utvecklas och nå nya höjder till konferensen med 300 personer som vill ha delaktighet på riktigt – inte bara föreläsare från scenen.

Utöver detta kan tilläggas att vi förstås har certifierat oss internationellt i våra huvudämnen – facilitering (enl IAF) samt i verktyg för grupputveckling (GDQ, professor Susan Whelan) som är det enda vetenskapliga testet på marknaden idag som mäter hur långt en grupp kommit i sin utveckling.

hemsida 3 - kopia

Sätt fart på arbetsmötet!

Sätt fart på arbetsmötet - en handbok i facilitering

Pia och Maria är författare till boken ”Sätt fart på arbetsmötet – en handbok i facilitering”. Finns även på engelska.  Beställ här…

Pia

Pia Villför Larsson

Maria Eliasson - facilitatorhuset.se

Maria Eliasson