Vad gör en facilitator?

En facilitator är en mötesledare som har till uppgift att leda mötesprocessen så att deltagarna kan nå överenskommet mål. Facilitatorns uppgift är att stödja alla deltagare att göra sitt bästa genom att  planera och leda mötet så att alla deltagare uppmuntras att delta, att deltagare hör varandra och gruppen tillsammans tar ansvar för att skapa resultat.

En stor del av arbetsuppgiften för en facilitator är att förbereda mötet och SMARR-modellen fångar huvudfrågorna

  • Syfte – Varför behövs mötet?
  • Mål – Vad vill vi bocka av i slutet av mötet?
  • Arbetsgång – Hur arbetar vi stegvis?
  • Roller – Vilka mötesroller behövs?
  • Regler – Vilket förhållningssätt behövs?

Detta moment görs med fördel tillsammans med mötesägaren så att mötet får rätt anslag och utformning. Härefter skapas körschema där arbetsgången omvandlas till en detaljerad beskrivning. Varje steg beskrivs så att det blir tydligt och hur involveringen ska ske. Därefter produceras mötesmaterial som mallar, instruktioner för grupparbeten.
Genomförandet hålls av facilitatorn som har neutral hållning till deltagare och till det som deltagarna tar fram i diskussionerna. Facilitatorns uppgift är att underlätta att alla kan bidra i mötet och vara uppmärksam på olika deltagares förutsättningar för att kunna göra det.

Facilitering är ett begrepp som ursprungligen kommer ifrån latinets facile (enkelt) och betydelsen i mötessammanhang är att underlätta processen.

Hur kan jag bli en facilitator?

En vanlig väg är att utbilda sig till facilitator då färdigheten är svår att tillskansa sig enbart genom att läsa metoder. Det handlar dels om att förstå hur du kan agera för att stödja alla i mötet att komma till tals och dels skapa en verktygslåda med mötesverktyg. Båda dessa färdigheter är bra att öva tillsammans med andra och få återkoppling. Läs mer om kurser i facilitering

Diplomering eller certifiering i facilitering
– Vad är skillnaden?

Diplom i facilitering visar att du klarar av kunskapskrav för facilitering enligt internationell standard. Facilitatorhuset utför diplomering – se vår diplomeringskurs.

Certifiering i facilitering tar diplomeringen ett steg till. Förutom kunskapskrav och påvisad erfarenhet av olika typer av workshopar ska färdighet att facilitera visas upp dels i förberedelse och dels i en workshop framför en jury. IAF (Internation Association of Facilitators) utför certifiering.

Tips på nätverk för facilitering

Vi hjälper dig!

Vill du läsa mer om SMARR-modellen?

Pia