Facilitering av framtidens möten för chefer och ledare

Facilitering kommer bli en allt viktigare kompetens för chefer och ledare då framtidens möten kommer att ställa krav på effektivitet och involvering oavsett var vi sitter. Facilitering kallas för en ”powerskill” som ger dig möjlighet att skapa trygghet och engagemang så att du kan ta tillvara på hela kompetensen i mötesrummet.

Läs mer om våra övriga kurser här>>

Fokus i denna kurs ligger på hur du kan använda facilitatorrollen och skapa effektiva inkluderande möten som chef och ledare, oavsett möten sker digitalt, fysiskt eller hybrid.

Vi går igenom hur du kan arbeta metodiskt så att alla deltagare involveras i att öppna upp för dialog, analysera och prioritera gemensamma slutsatser så att det blir ett ägarskap i gruppen. Du får konkreta checklistor, genomgång av olika mötesverktyg för att skapa delaktighet och engagemang samt träna tillsammans med andra chefer och ledare.
Kursen varvar teori och praktisk övning samt pauser för återhämtning. Vi övar på digital, fysisk och hybrid facilitering så att du är rustad för framtiden.

Kursmål

 • Förståelse i hur du som chef kan använda facilitatorrollen
 • Insikt i vad som krävs för att planera och leda mot överenskomna mål på ett sätt som skapar delaktighet, kreativitet och ägarskap hos dina deltagare
 • Checklista för mötesprocessen
 • Tips för digitala och hybrida möten
 • Ha provat olika hjälpmedel för att skapa delaktighet
 • Övat på att leda möten i digitala, fysisk och hybrida mötesmiljö

Ur innehållet

Kursen består av tre delar för att träna på att leda möten i digital, fysisk och hybrid miljö. Vi varvar teori och praktisk övning samt reflektion. Samtliga deltagare får chans att prova på att leda ett arbetsmöte med återkoppling på sitt ledarskap från övriga deltagare.

Digital förträff 2,5 timmar

 • Uppstarta av kurs och förväntningar
 • Genomgång av digitala mötesverktyg
 • Övning 1 – Utmaningar att leda möten som chef
 • Grunder i facilitering – framgångsrecept
 • Digitala faciliteringstips

Fysisk kurs 2 dagar (inklusive övernattning)

Dag 1 

 • Varför är det viktigt med god möteskultur
 • Grundtyper av möte
 • Framgångsrecept för möten
 • Övning 2 – idégenering med cafémetoden
 • Facilitering – hur balansera med chefsroll
 • Övning 3 – problemlösning i grupp
 • Facilitatorns hjälpmedel
 • Övning 4 – Prioritering i grupp
 • Reflektionens kraft 

Dag 2

 • Mötesprocessen och hur planera för involvering
 • Övning 5 – Skapa mötesupplägg
 • Tydlighet kring delaktighet
 • Beslutsprocess i grupp och grad av delaktighet
 • Hybrida faciliteringstips
 • Övning 6 – Hybrid facilitering
 • Vilka besvärliga situationer behöver vi träna på?

Digital efterträff 2,5 timmar

 • Gruppens dynamik
 • Hantera besvärliga situationer
 • Övning 6 – besvärlig
 • Summering av kursen

Kursledare

Pia Villför Larsson
Internationellt certifierad master i facilitering (IAF), grafisk facilitator, mötesdokumentatör, författare, ordförande i Svenska facilitatornätverket

Kursmaterial

Sätt fart på arbetsmötet - en handbok i facilitering

”Sätt fart på arbetsmötet – en handbok i facilitering av Pia Villför Larsson och Maria Eliasson.

Plats & tider

Steg 1 – Digital förträff 2,5 timmar
Steg 2 – Fysisk kurs 2 dagar inklusive övernattning.
Steg 3 – Digital efterträff 2,5 timmar

Kursavgift

18 995 kr + 3 150 kr som tillkommer för kost och logi. Priser exklusive moms
Kursanmälan är bindande men inte personlig (kan överlåtas till annan person).
Detta är ett samarbete med Chefsakademin.

Anmälan