Facilitering för chefer och ledare

Facilitering kommer bli en allt viktigare kompetens för chefer och ledare då framtidens möten kommer att ställa krav på effektivitet och involvering oavsett var vi sitter. Facilitering kallas för en ”powerskill” som ger dig möjlighet att skapa trygghet, tillit och engagemang så att du kan ta tillvara på hela kompetensen i mötesrummet.

Läs mer om våra övriga kurser här>>

Fokus i denna kurs ligger på hur du som chef och ledare kan använda facilitatorrollen och skapa effektiva inkluderande möten, oavsett de sker digitalt, fysiskt eller hybrid.

Vi går igenom hur du kan arbeta metodiskt så att alla deltagare involveras i att öppna upp för dialog, analysera och prioritera gemensamma slutsatser så att det blir ett ägarskap i gruppen. Du får konkreta checklistor, genomgång av olika mötesverktyg samt träna tillsammans med dina kollegor.

Kursmål

 • Förståelse i hur du som chef/ledare kan använda facilitatorrollen
 • Insikt i vad som krävs för att planera och leda mot överenskomna mål på ett sätt som skapar delaktighet, kreativitet och ägarskap hos dina deltagare
 • Checklista för mötesprocessen
 • Förståelse för hur du kan skapa tydlighet kring delaktighet och beslutsprocesser i dina grupper
 • Tips för digitala och hybrida möten
 • Ha provat olika hjälpmedel för att skapa delaktighet

Ur innehållet

Kursen består av tre delar för att skapa bästa möjliga inlärning i er egen miljö. Förträffen syftar till att förbereda deltagare och mentalt och komma igång lite innan vi startar. Kursens två dagar genomförs i kundens lokaler. Efterträffen är ett tillfälle att repetera och reflektera kring vilken skillnad som kan skapas med hjälp av effektiva mötesverktyg. Vi varvar teori och praktisk övning samt reflektion. Samtliga deltagare får chans att prova på att leda ett arbetsmöte med återkoppling på sitt ledarskap från övriga deltagare.

Digital förträff 1 timme – förberedelse

 • Uppstarta av kurs och förväntningar
 • Övning 1 – Utmaningar att leda möten som chef
 • Grunder i facilitering – framgångsrecept

Fysisk kurs 2 dagar

Dag 1 

 • Varför är det viktigt med god möteskultur
 • Grundtyper av möte
 • Framgångsrecept för möten
 • Övning 2 – idégenering med cafémetoden
 • Facilitering – hur balansera med chefsroll
 • Övning 3 – problemlösning i grupp
 • Facilitatorns hjälpmedel
 • Övning 4 – Prioritering i grupp
 • Reflektionens kraft 

Dag 2

 • Mötesprocessen och hur planera för involvering oavsett fysiskt, digitalt, hybrid
 • Övning 5 – Skapa mötesupplägg
 • Hur skapa tydlighet kring delaktighet och beslutsprocesser i grupp
 • Gruppens dynamik
 • Hantera besvärliga situationer
 • Övning 6 – besvärlig
 • Summering

Digital efterträff 1 timme – lärteam

 • Reflektion kring effekt av att använda mötesverktyg
 • Frågestund
 • Summering av kursen

Kursledare

Pia Villför Larsson
Internationellt certifierad master i facilitering (IAF), grafisk facilitator, mötesdokumentatör, författare, ordförande i Svenska facilitatornätverket

Kursmaterial

”Sätt fart på arbetsmötet – en handbok i facilitering av Pia Villför Larsson och Maria Eliasson.

Plats & tider

Digital förträff 1 timme
Fysisk kurs 2 dagar
Digital efterträff 1 timme

Begär offert eller fyll i intresseanmälan