Kurs i grafisk facilitering

Grafisk mötesdokumentation

Vill du öka energin, förståelse och nyfikenheten i din konferens med grafisk mötesdokumentation?
Vi  dokumenterar det som sägs i realtid med  handritade bilder och text i storformat så att alla kan se. Läs mer om vad är grafisk mötesdokumentation?

De viktigaste fördelarna med dessa kraftfulla sätt är att det skapar energi och entusiasm. Synliggjorda bilder underlättar också arbetet med att förstå varandra och se en gemensam framtid.

Förutsättningar för lyckad grafisk mötesdokumentation

  • En slät yta där vi kan sätta upp stort pappersark, exempelvis 1 meter hög och 2 meter bred yta. Det kan vara en helt slät vägg (utan knoppar, lister eller kontakter) eller en rullande whiteboard
  • Placering av den släta ytan är så att deltagare kan se.
  • Tillgång till övergripande program med namn och titel på föreläsare samt titel på programpunkt.
  • Om ni vill ha interaktion med deltagare behöver vi stämma av så att vi förbereder ytor för det

Det som är extra spännande med grafisk mötesdokumentation är att den helt bygger på det som sägs och att det sker i realtid. En fördel med detta är att deltagare kan se hur bilder och strukturer successivt växer fram vilket bidrar både till förståelse för hur saker och ting hänger ihop och det blir även lättare att minnas efteråt. Många gånger används bilderna som ett slags protokoll – en minnesbild av vad som har sagts.

Läs mer om grafisk facilitering och graphic recording på följande länk: Harvard business Review 2010 grafisk facilitering

artikel-grafisk-212x300

Kontakta oss för offert!

Se hur det kan gå till. Klicka på triangeln i bilden!

Exempel på uppdrag

Är du själv intresserad av att bli grafisk facilitator och grafisk dokumentatör erbjuder vi kurs i grafisk facilitering