Det här en är en bild med våra kunder

Kunder sagt om oss

Facilitatorhuset har genom åren jobbat i såväl privat, offentlig och idéell sektor. Det här är ett axplock av vad några av dem sagt om oss och vårt arbetssätt.

”Facilitatorhuset har på ett professionellt sätt hanterat stora förändringsarbeten där delaktighet och samarbete har varit viktiga komponenter. Såsom en dirigent har de fått alla göra sin röst hörda och känt sig respekterade. I uppdragen har det ingått att utbilda chefer och medarbetare, facilitera workshopar och coacha chefer.”
Steinunn Ásgeirsdóttir Håkansson, Förvaltningschef, Patientnämnden

”MSBs har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. För vår uppgift behövs arbetssätt för att skapa tydlighet och delaktighet i möte med andra aktörer i samhället. Facilitatorhuset har hjälpt oss med facilitering av interna utvecklingsmöten och externa dialogmöten samt utbildning i mötesledning så att vi kunnat möta aktörer på ett engagerande sätt.”
Carin Kaunitz, Strategisk rådgivare MSB

”SEI is an international nonprofit research organization with a mission to bridge science and policy to find robust responses to the challenges of sustainability. We collaborated with Facilitatorhuset to plan and facilitate a complex international multi-stakeholder workshop. This was handled in a very professional manner and Facilitatorhuset provided clear added value for us in achieving our envisaged outcomes”.
Peter Repinski, Head of Unit, SEI

Vi har valt Facilitatorhuset som lärare på våra kurser i många år, eftersom de besitter stor kunskap och kompetens och har därutöver en stor pedagogisk förmåga som bidrar till att den kunskap deltagarna får med sig är relevant, praktiskt användbar och direkt värdeskapande.
Pia Andersson, VD, Astrakan Strategisk Utbildning AB

”Våra dialogseminarier tillsammans med Facilitatorhuset var väldigt lyckade. Deltagarna var aktiva och engagerade hela tiden och lärde sig mycket av varandra. Jag blev väldigt glad för att de senaste rönen från pedagogisk forskning tillämpades på det här framgångsrika sättet”
Fil. Dr. i pedagogik Ing-Marie Persson, IMP byrå för krislärande och kunskapsmöte

”Vi har bedrivit utbildning för controllers i staten i över 15 år och är experter inom vårt område. Vi känner våra målgrupper väl. Utbildningen är under ständig utveckling för att bli så bra som möjligt för våra deltagare. Facilitatorhuset hjälpte oss med detta genom att coacha oss att hitta metoder som passade oss och våra målgrupper. Både vi och våra deltagare är mycket nöjda med resultatet.”
Susanna Hammarberg,  ESV, Ekonomistyrningsverket

”Ledningsgruppsutvecklingsprogrammet gav mer förståelse i ledningsgruppen för varandra och klyftan mellan organisatoriska enheter överbyggdes”
Susanna Gernandt, Marknadschef, Lundqvist & Lunqvist

”Tack Facilitatorhuset för personlig mötescoachning! Jag kände mig tagen på allvar och fick svar på frågor som jag hade kring Teams och Zoom så att jag nu är tryggare att leda digitala möten”
Annika Siegers Partsrådet

”Facilitatorhusets metoder och arbetssätt hjälpte oss att hitta tillbaka till arbetsglädjen och börja samarbeta effektivt i vårt team igen.”
Anders Remius, VD, Kaatach

”Stort tack för inspirerande facilitatorskap under vår workshop som gav både styrning, struktur och tydliga resultat!”
Stefan Larsson t.f. kanslichef AirClim

”Diplomeringskursen gav mig struktur, verktyg och en god portion självförtroende i min yrkesroll som facilitator. Den var också ett avgörande steg mot att lyckas certifiera mig enligt IAF:s standard”
Malin von Essen, IAF certifierad facilitator 2015

hemsida 5 - kopia
2015_03_24_1413_IMG_3918
2015_03_23_1320_IMG_3802
2015_03_23_1336_IMG_3823