Hybrid faciliteringskurs

Står ni inför att skapa förmåga att leda hybrida möten på ett sätt som engagerar alla i mötet oavsett var man sitter?

Det vi har kommit fram till att det finns inte ”one size fits all” – dvs en lösning som alla kan använda. Därför har vi tagit fram en kurs som bygger på den mötesmiljön redan ni har investerat i.

Läs mer om våra övriga kurser här>>

Det vi erbjuder är en halvdags kurs där ni får träna tillsammans med era kollegor utifrån det mötessystem, teknisk mötesutrustning och fysiska möteslokaler som ni har.

Upplägget är unikt och kan genomföras tack vare samarbete med webbmötesexpert Bengt Littorin som har många års erfarenhet av många olika mötessystem och förmåga att överföra kunskap hur dessa kan hanteras för att skapa nytta.

Vi varvar teori, praktiska tips, flera övningar och utrymme för att ställa frågor.

Kursmål i facilitering av hybrida möten

Ni får med er …

  • trygghet att kunna genomföra hybrida möten och kurser i era lokaler med ert mötessystem
  • kunskap om hur ni kan skapa interaktivitet på likvärdiga sätt i era hybrida möten
  • kursdokumentation – en sammanställning av det vi har gått igenom så att ni kan träna tillsammans efter kurs i sk lärgrupper.

Kursinnehåll

Pre-incheckning för samtliga deltagare (både fysiska och digitala) 15 minuter innan start för att testa ljud och bild

Kursstart och incheckning
Att leda hybrida möten & kurser
PAUS
Genomgång av mötesredskapen
Gruppövning
PAUS
Hur skapa interaktivitet i ett hybridmöte på likvärdiga villkor?
Gruppövning
PAUS
Frågestund
Bilda lärgrupper 
Summering och utcheckning

Genomgångar varvas med övningar, reflektion och frågor

Förutsättningar

Detta är en företagsintern kurs och genomförs i era lokaler. Detta förutsätter avstämning kring er tekniska utrustning och mötessystem innan genomförande samt bokning av era lokaler för genomförandet.

En bra mix på fysiska och digitala deltagare rekommenderas.

Utöver detta rekommenderar vi att samtliga deltagare har

  • sin egen dator oavsett man deltar digitalt eller fysiskt med senaste versionen av mötesapplikationen installerad och minst 10 Mbit/s uppkoppling (se www.bredbandskollen.se)
  • Digitala deltagare rekommenderas använda headset

Kursmaterial

Sammanställning av det vi går igenom på kursen

Kursledare

Pia Villför Larsson & Bengt Littorin

Plats & tider

Plats är i era lokaler.

Vi anpassar utifrån era:

  • mötessystem
  • utrustning ni har i möteslokalerna
  • mötesverktyg som deltagare får använda och delta i (exempelvis whiteboard)
  • önskemål i övrigt

Om ni önskar kan vi även bidra med en kortare inspirationsföreläsning som ett första steg.

Begär offert eller anmäl intresse