Vad är grafisk mötesdokumentation?

Handritade bilder i realtid istället för powerpoint? Genom graphic recording som på svenska kallas grafisk mötesdokumentation eller ”mötesrita” kan du i realtid fånga det som sägs på möten och konferenser på ett sätt som fångar intresse hos deltagarna. Presentationer och diskussioner dokumenteras i bilder som summerar, skapar länkar mellan olika delar i mötet och minnesbilder. 

Grafisk mötesdokumentation är ett smart sätt att både skapa engagemang och synliggöra innehållet på konferensen. Det går till så att  en grafisk dokumentatör illustrerar det föreläsaren pratar om på ett stort pappersark med tuschpennor och torrpasteller eller med hjälp av datoriserat ritverktyg. Den grafiske dokumentatörer visualiserar de viktigaste  stråken i en eller ett par bilder som hänger ihop och som skapar mening. Tanken är att alla deltagare ska ha möjlighet att följa med under tiden bilder växer fram vilket ger ökad förståelse för det som sägs eftersom flera sinnen aktiveras och sen ger det en extra krydda till mötet. Det kan även användas som dokumentation av mötet och som utgångspunkt för reflektion under själva mötet.

Grafisk facilitering kombinerar facilitering med grafisk dokumentation och kan användas vid olika typer av workshopar och gruppmöten där deltagarna förväntas vara aktiva. Begreppen grafisk facilitering och grafisk dokumentation blandas ofta ihop och det kan skapa förvirring. Vi på Facilitatorhuset använder grafisk facilitering i de flesta av våra uppdrag.  Vi förbereder och leder då mötet och har en tänkt struktur på hur bilder kan stödja dialogen så att den blir effektiv och får hög kvalitet.  Här är det även vanligt att vi ber deltagare bidra med text och ibland bild in i förritade mallar.  Enbart grafisk dokumentation däremot innebär i praktiken att vi inte leder mötet utan har rollen att ”spela in” det som sägs.

De viktigaste fördelarna med dessa kraftfulla sätt är att de skapar energi och entusiasm. Synliggjorda bilder underlättar också arbetet med att förstå varandra och se en gemensam framtid.

Exempelbilder

Vi hjälper dig!

Se en kort filmsnutt hur det kan gå till. Klicka på triangeln bilden!

Läs mer om grafisk facilitering och graphic recording på följande länk: Harvard business Review 2010 grafisk facilitering

artikel-grafisk-212x300

Är du själv intresserad av att bli grafisk facilitator och grafisk dokumentatör erbjuder vi kurs i grafisk facilitering