Digital mötesledning / facilitering av workshopar

Vi kan hjälpa dig att planera och genomföra ditt digitala möte. Inom digital mötesledning kombinerar vi vår långa erfarenhet av facilitering med omfattande kunskap i olika webbmötestekniker som exempelvis Zoom, Skype for business, Teams med flera.

Vårt fokus när vi planerar och genomför digitala möten och workshopar är precis samma som för fysiska, det vill säga hög grad av tydlighet, delaktighet och kreativitet.

Process digital mötesledning / facilitering av workshopar

  1. Tillsammans med uppdragsgivare tydliggör vi syfte och mål, arbetsgång, roller och mötesregler. Precis som för ett fysiskt möte.
  2. Vi designar ett körschema där vi i detalj planerar för att alla ska komma till tals och tillsammans på kreativa sätt lösa uppgifter i mötet. Här utgår vi ifrån de webbverktyg som ni har valt.
  3. Tillsammans med uppdragsgivare gör vi en avstämning där vi går igenom körschema och justerar efter kundens önskemål.
  4. Vi erbjuder en pre-incheckning för samtliga deltagare så att alla kan vara startberedda när vi kör igång.
  5. Vi faciliterar workshopen på ett sätt så att alla kommer till tals och kan bidra till resultatet.
  6. Utskick av dokumentation, slutavstämning