Digital mötesledning

Vi kan hjälpa dig att planera och genomföra ditt digitala möte. Här kombinerar vi vår långa erfarenhet av facililtering med omfattande kunskap i olika webbmötestekniker som exempelvis Zoom, Skype for business, Teams etc

Pia Villför Larsson har arbetat som facilitator och utbildare sedan 1995 och Bengt. Littorin med digitala möten och samarbeten sedan tidigt 2000-tal. Tillsammans hjälper vi er att lyckas!

Bengt Littorin Pia Villför Larsson

Process

Vårt fokus när vi planerar och genomför digitala möten och workshopar är precis samma som för fysiska, det vill säga hög grad av tydlighet, delaktighet och kreativitet.

Steg 1 – Tillsammans med uppdragsgivare tydliggör vi syfte och mål, arbetsgång, roller och mötesregler.

Steg 2 – Facilitatorhuset designar ett körschema där vi i detalj planerar för att alla ska komma till tals och tillsammans på kreativa sätt lösa uppgifter i mötet

Steg 3 – Avstämning av körschema, justering

Steg 4 – Genomförande av digitalt möte

Steg 5 – Utskick av dokumentation, slutavstämning