Digital mötesledning / facilitering av workshopar

Vi kan hjälpa dig att planera och genomföra ditt digitala möte. Vårt fokus när vi planerar och genomför digitala möten och workshopar är precis samma som för fysiska, det vill säga hög grad av tydlighet, delaktighet och kreativitet

Inom digital mötesledning kombinerar vi vår långa erfarenhet av facilitering av effektiva möten med omfattande kunskap i olika webbmötesplattformar som exempelvis Zoom, Skype for business, Teams.

För att få hög grad av involvering i mötet använder vi flertal olika verktyg för att få samtliga deltagare aktiva och bidra med skrift/ritande på gemensam arbetsyta. Några exempel är Googles verktyg som Jamboard, Presenter, Document , Teams Whiteboard, Zooms Annotate, Mural, Miro, Mentimeter.

Vi erbjuder även grafisk dokumentation/graphic recording digitalt.

Exempel på likheter och skillnader:

Likheter med fysiska möten:
• Samma behov av tydlighet, delaktighet och kreativitet
• Samma behov av bra mötesledare och god förberedelse
• Alla deltagare är viktiga för resultatet

Skillnader
Svårare att se kroppsspråket.
Bra ljud, ljus och uppkoppling blir viktigt. Att ha bra uppkoppling, använda headset med bra ljudupptagning, placeringen av kameran, ljus framifrån och lugn bakgrund förbättrar möjligheten att tolka kroppsspråket.
• Sidoprat försvinner.
När vi är på väg till mötet eller kanske i fikapauserna kan vi småprata med varandra när vi ses fysiskt. Detta är svårare att få till när vi bara har en kanal. Tänk till på hur ni kan få till detta i den digitala miljön!
Måste kunna tekniken
Mötesledaren och till viss del deltagarna måste kunna tekniken för att kunna samarbeta effektivt
Mer förberedelsearbete för mötesledaren
Ja så är det – mötesledaren behöver tänka till ännu mer så att deltagare inte zoomar ut. Fler pauser, mer interaktivitet!

Bonuseffekt
• Mindre tid för resor/förflyttning till möten.
• Minskad miljöpåverkan
• Kan delta fast man är lite snuvig
+ en möjlighet till omstart att få med de som är tystlåtna tack vare exempelvis chattfunktion.

Kontakta oss för offert!

Fyll i dina önskemål så återkommer vi med förslag

Tips för digitala möten
 • Använd headset så att du hörs och hör bra.
 • Ha ljus framifrån. 
 • Kontrollera din uppkoppling med www.bredbandskollen.se
 • Planera för en pre-incheckning 15 minuter innan start.
 • Hälsa på varandra vid starten.
 • Planera in interaktivitet kontinuerligt. 
  Att vara inaktiv längre än 15 minuter riskerar “utzoomning” 
 • Variera interaktiviteten 
  – laget runt 
  – handuppräckning 
  – fråga med namn först 
  – skriv i chatten 
  – använd whiteboard/
  gemensamma dokument
  – använd pollar 
  – arbeta i “grupprum”