Facilitering av möten & workshopar

Genom facilitering av möten ser vi till att gruppen presterar på topp och råder bot på trista, ineffektiva möten helt enkelt – oavsett det är fysiskt, digitalt eller hybrid!

Processledning, workshopledning, facilitering, mötesledning….kärt barn har många namn! Vi skapar effektiva möten genom att förbereda en tydlig struktur och leder dem på ett sätt som skapar delaktighet och engagemang som behövs i framgångsrika förändringsprocesser. Läs mer om vad facilitering är>>

Tillsammans med uppdragsgivaren ringar vi in rätt frågor som känns angelägna och engagerar deltagarna vilket leder till en hög effekt av mötet. Med några av våra många mötesmetoder designar vi ett passande upplägg anpassat för storlek på grupp, syfte och mål med mötet. Vår roll under mötet är att hålla i processledningen och säkerställa att alla engageras så att kompetensen i rummet tas tillvara. Vår målgrupp är bred och sträcker sig från den lilla ledningsgruppen till hela organisationen på flera hundra personer. Då vi är neutrala i vårt förhållningssätt och deltagarna står för innehållet kan vi leda alla typer av workshopar såsom mål och strategi, värdegrund, projektstart och samarbete.

När ska man anlita en facilitator/processledare?

Vanligast är när det är viktigt med hög effektivitet med resultat som alla deltagare känner delaktighet i och ofta i kombination med tidspress. Oftast är vår uppdragsgivare ledare som själva vill vara med och bidra till innehållet på samma villkor som andra. När vi faciliterar/ processleder en grupp är vi alltid neutrala till innehållet och väljer aldrig sida för eller emot ett förslag. Vi hjälper till att belysa flera sidor av ett problem så att det blir mer genomtänkta beslut med bred förankring. Vidare säkerställer vi att både tystlåtna och pratsamma kommer till tals och att det blir ett aktivt lyssnande i arbetet.

Effektivare möten med rätt mötesmetod

Vi människor är olika – vissa har lätt för att prata i helgrupp och andra i mindre grupper. De flesta behöver variation och använda sig av flera sinnen för att få energi, lösa problem och tänka nytt. Deltagarna i våra möten får ofta byta olika gruppkonstellationer och reflektera på olika sätt. Vi förstärker dialogen med väl genomtänkta sätt att dokumentera redan under mötet. Vi jobbar med färg och form på stora väggark eller gemensamma skrivytor digitalt och visuella mötesmetoder för att skapa tydlighet och känsla av sammanhang. Metaforer, bilder och hög energi i mötet bidrar till bra dialog och gruppdynamik.

För dig som vill lära dig själv att bli en bra facilitator (processledare, workshopledare eller vilket ord du nu använder) kan du läsa mer om våra kurser i facilitering här.”Facilitatorhuset har på ett professionellt sätt hanterat stora förändringsarbeten där delaktighet och samarbete har varit viktiga komponenter. Såsom en dirigent har de fått alla göra sin röst hörda och känt sig respekterade. I uppdragen har det ingått att utbilda chefer och medarbetare, facilitera workshopar och coacha chefer.”
Steinunn Ásgeirsdóttir Håkansson, Förvaltningschef, Patientnämnden

”Stort tack för inspirerande facilitatorskap under vår workshop som gav både styrning, struktur och tydliga resultat!” Stefan Larsson, tf kanslichef AirClim

Kontakta oss för offert!

Exempel på mötesprocesser

 • Vision och strategiarbete
 • Verksamhetsprocesser
 • Värdegrundsarbete
 • Effektivare samarbete
 • Roller och ansvar
 • Dialog- och idégenerering
 • Problemlösning
 • Kick off/ Kick out
 • Uppföljningsmöten
 • Digitala möten
 • Hybrida möten

Exempel på metoder

 • World café
 • Open space
 • Strategic visioning
 • Processmodellering
 • Action Methods
 • Forumteater
 • Skattjakt
 • POOL-analys
 • Kostnad/effektanalys
 • Beslutsmetoder för grupper
 • Graphic recording
 • Goal Mapping
 • Massor med isbrytare

Exempel på digitala mötesverktyg

 • Zoom
 • Teams
 • Skype for business
 • Google Jamboard
 • Mentimeter
 • Mural
 • Miro