Involverande hybridmöten

Nu genomförs återgång till arbetsplatsen på många håll. Frågan är var arbetsplatsen ligger? För en del handlar det om att gå till det ”gamla” kontoret, för andra är det nya lokaler och för några är det delvis i hemmet. Många har trots allt uppskattat att kunna arbeta hemifrån för att slippa resor och få ihop livspusslet. Och förstås har många också saknat att kunna ses i verkligheten. Så hur kommer våra möten bli i framtiden?

Hybridmöten är en lösning när vi vill ha ett fysiskt möte och möjliggöra att deltagare kopplar upp sig digitalt. Hybridmöten har funnits sedan digitala möten startade så det är inte något nytt. Det som är nytt är att svenskt arbetsliv har en högre kunskap och därmed också högre förväntan på involvering i hybrida möten. Vi har fått smaka på hur enkelt det är att skriva i chatt, rösta i mentimeter, prata i grupprum, skriva i digital whiteboard och upplevt hur snabbt och enkelt det är att skapa gemensamma resultat i digitala möten.

Hur kan vi göra så att alla är med på likvärdiga villkor

 • Alla ser och hör allt och alla
  I det fysiska rummet påverkas det av möblering, rumskamera, rumsmikrofon. Kanske ska fysiska deltagare synas i sin egen dator? Utifrån mötesledning handlar det mycket om förberedelse av deltagare, kanske flera facilitatorer, avstämning innan start, incheckning och tilltal under mötet. Bra att tänka digitalt först! Även stämma av om det behövs tolkar (teckenspråk, skriv, syn mfl)
 • Alla har lika nära till ordet
  Hur kan mötesledaren planera så att ordet fördelas likvärdigt. Det ska vara samma rättighet att begära ordet fysiskt som digitalt. Hur kan rummet och tekniken stödja samtal i helgrupp, smågrupp, bikupor? De flesta deltagare har lättare att komma till tals och bidra i mindre grupp.
 • Alla har samma möjligheter att bidra till resultat
  Här tänker vi på hur alla kan bidra med skriftlig/ritad information. Vad är den minsta gemensamma nämnaren? Kan alla ta med sig egen laddad dator/mobil och skriva i digital whiteboard? Får alla? Kan alla? och behärskar du själv som mötesledare?
 • Alla involverade i det sociala
  Det sociala kittet är viktigt för oss människor för att vi ska känna oss bekväma att dela med oss och känna arbetsglädje. Frågan är hur det kan byggas in i det hybrida möte så att det inte bildas A och B-lag. Kan ni ha en pre-incheckning? Kan ni bygga in kontinuerliga reflektioner under mötet? Energizer?
 • Alla förberedda så ni slipper teknikstrul
  Hur kan vi ge tydliga instruktioner innan mötet så att alla kan förbereda sig kring bild, ljud, uppkoppling, laddad dator? Hur kan du öva så du inte är stressad om något uppstår?

Några tips på vad du ska se upp med

 • Sidoprat eller sidoaktiviteter som inte redogörs
 • Ljud, bild eller händelser utanför rutan
 • Att säga ”vi här i rummet … ni digitalt”
 • Bjuda på tårta som inte alla kan få

Vill du passa på att lära dig mer ?
Kolla in vår workshop för att utveckla hybrida möten. Vi erbjuder förstås facilitering av hybrida möten också kurser i facilitering, diplomeringi facilitering och kurs i facilitering av digitala möten.