Maria Eliasson

Personalvetare, facilitator, grupputvecklare, mindfulnessinstruktör

Maria Eliasson har kortare erfarenhet från ett par olika personalavdelningar med HR-arbete, men hamnade ganska snart i IT-branschen som verksamhetskonsult. Där blev det påtagligt hur viktigt det var att få alla att ”tala samma språk” för att nå framgång i förändringsarbetet. Hon började utforska och prova olika arbetssätt och metoder för att skapa dynamik och bra kommunikation på möten och upptäckte kraften med facilitatorrollen. Ordet facilitator är för många inte helt naturligt att använda. Men workshopledare, processledare, mötesledare är synonymer som används mer frekvent  beroende på vilken bransch man verkar i.

Efter några år som managementkonsult inom telecombranschen startade hon 2003 tillsammans med Pia Villför Larsson Facilitatorhuset.  De skrev boken ”Sätt fart på arbetsmötet – en handbok i facilitering” som var den första i Sverige som beskrev grunderna i hur man leder grupper i möten mot ett tydligt resultat som alla känner ägarskap för.

Maria Eliasson är också internationellt certifierad i facilitering och brinner mycket för gruppdynamik och effektivt samarbete i alla olika slags grupper. Det finns så otroligt mycket att vinna både i ekonomiska termer och välmående på att aktivt jobba med samarbetsformerna. Inte minst kan man dra ner på stressnivåerna för alla bara genom att trivas och uppleva mer ”flow” i vardagen. Alla människor har en inneboende önskan att få bidra och känna att de gör ett bra jobb. På organisationsnivå har man utmaningen att säkerställa att alla kompetens tas tillvara på bästa sätt. Det hjälper Maria mer än gärna till med!

Utöver uppdrag som har med grupp – och organisationsutveckling, kurser och medborgardialoger att göra så har Maria sin alldeles nya nisch. Den handlar om att förbättra såväl individers som gruppers hälsa genom mindre stress med medveten närvaro – Mindfulness – eller rätt och slätt, konsten att göra ingenting.

Mer om Facilitatorhuset hittar du här.