Mötesledarkurs för chefer

Det här är kursen där du som chef och ledare får tips och verktyg hur du kan öka engagemang i dina möten och träna på att skapa tydlighet och delaktighet för samtliga deltagare. 

Läs mer om våra övriga kurser här>>

Det är du som chef och ledare som sitter på möjligheten att påverka mötesupplevelsen framöver. Dessutom pekar forskningen på att mötesledning och facilitering kommer bli en allt viktigare kompetens för chefer framöver. Inte bara det utan även arbetsmiljöregelverket uttrycker att “medarbetare ska ges möjlighet att medverka i att ta fram mål och aktiviteter för att främja hälsa och motverka ohälsa” 

Det är några av orsakerna till att vi vill erbjuda en utbildning för chefer och ledare för att öka engagemanget på möten. En annan orsak är att vi som arrangerar kursen, Pia och Lasse, fullkomligt brinner för att bidra till möten som engagerar. 

Kursmål

 • Tydlighet i chefens roll som mötesledare. 
 • Insikt i att möten är ett viktigt verktyg i arbetsmiljöarbetet 
 • 15 mötesverktyg 
 • Knep för att fokusera på rätt saker på mötet 
 • Tips på hur du kan förbereda och följa upp
 • Hur du skapar engagemang i fysiska och digitala möten samt i hybridmöten  

Kursinnehåll

Kursen varvar teori och praktisk övning samt reflektion framför allt utifrån din roll som chef och ledare. 

 • Chefens & medarbetarens ansvar i möten
 • Utmaningen att vara chef och mötesledare
 • När är det viktigt att involvera alla i mötet?  
 • Varför deltar inte alla aktivt?  
 • Psykologisk trygghet 
 • SMARR, en modell för mötesstruktur  
 • Grundtyper av möten och olika grader av delaktighet 
 • Mötesprocessen – före/under/efter
 • Mötesledarens förhållningssätt
 • Chefens verktygslåda – 15 mötesverktyg
 • Hantering av besvärliga situationer på möten
 • Fysiska , digitala och hybridmöten

Förutsättningar

Denna kurs riktar sig främst till chefer och ledare som vill bli bättre på att leda möten med hög grad av tydlighet, delaktighet och kreativitet

Öppen kurs genomförs i Zoom. Företagsintern kurs kan genomföras i Skype och Teams.

Utöver detta rekommenderar vi

 • ha hyfsat bra uppkoppling (minst 10 MB/s, kolla med www.bredbandskollen.se)
 • helst ha Zoom installerat
 • vara beredd på att delta aktivt under kursen och sitta ostört vid egen dator, ha ljud gärna via headset och ljus framifrån/sidan så vi kan ses
 • Koppla upp dig 15 minuter innan start för att testa ljud och bild

Kursmaterial

Sammanställning av det vi går igenom på kursen

Kursledare

Lasse Frisk från Vascaia
Pia Villför Larsson från Facilitatorhuset

Plats & tider

Vi genomför öppna kurser via Zoom.
Dag 1: 9.00 – 16.00
Dag 2: 9.00 – 12.00

Skicka gärna intresseanmälan om du önskar annat datum.

Kursavgift

9.900 kr (exklusive moms). Kursmaterial ingår.

Kursanmälan är bindande men inte personlig (dvs kan överlåtas till annan person).

Anmälan