Chefen som engagerande mötesledare

Involvera medarbetare med 10 mötesverktyg

Upplever du som chef att det är svårt att engagera alla medarbetare på möten? Då är detta kursen för dig! Vi ger dig förhållningssätt och 10 mötesverktyg för att skapa engagemang. Dessutom kopplar vi innehållet till arbetsmiljöregelverkets krav på systematik och involvering av medarbetare.

Vi ser ofta att dåliga möten är en stressfaktor i arbetslivet medan riktigt bra möten där alla involveras skapar arbetsglädje, tar tillvara på engagemang och ger en tryggare arbetsmiljö.

Läs mer om våra övriga kurser här>>

Syfte med kursen

Ge chefer och ledare handfasta verktyg för att engagera alla medarbetare på möten.

Kursmål

 • Förståelse för chefens roll som mötesledare 
 • Kunskap om hur du som chef kan agera för att skapa engagemang och tydlighet på möten
 • Insikt i mötets betydelse i arbetsmiljöarbetet
 • Har provat 10 mötesverktyg som du kan använda direkt efter kursen

Kursinnehåll

Kursen varvar teori och praktisk övning samt reflektion framför allt utifrån din roll som chef och ledare.
Exempel på mötesverktyg

 1. Incheckningsverktyg
 2. Samtalsmodell för reflektion
 3. Verktyg för mötesstruktur
 4. Verktyg för att sätta spelregler
 5. Verktyg för att identifiera aktiviteter
 6. Dialogmodell för att ta ställning
 7. Modell för att för att leda förändring
 8. Metod för att balansera
 9. Problemlösningsverktyg
 10. Utcheckningsverktyg

Förutsättningar

Denna kurs riktar sig främst till chefer och ledare som vill bli bättre på att leda möten med hög grad av tydlighet, delaktighet och kreativitet

Öppen kurs genomförs antingen fysiskt eller via Zoom. Företagsintern kurs kan också genomföras i Skype for business eller Teams.

Kursmaterial

Ett häfte med beskrivning av 10 mötesmetoder

Kursledare

Lasse Frisk med bakgrund som chef, facilitator och utbildare i praktisk arbetsmiljö.
Pia Villför Larsson, certifierad facilitator Master, utbildare i facilitering, författare samt mötesritare.

Pia Villför Larsson & Lasse Frisk

Tack för en inspirerande dag. Jag tycker att innehållet, tempot och tiden funkade bra tillsammans. Jag uppskattade att ni bjöd på konkreta, handfasta verktyg och att vi reflekterande över tillvägagångssätt. Jag gillar att jag med kort fortsatt reflektion kunde börja använda mig av flera av mötesverktygen redan samma vecka.” 
Maria Åkerfeldt, Verksamhetschef

Lätt att planera in, skapar inte skulder dvs man behöver inte hinna ikapp mejlen efteråt. Fräschade upp och påminde om förträngda kunskaper” Aleksandar Rajak, Projektledare och diplomerad facilitator
 

Plats & tider

Genomförs antingen digitalt eller fysiskt i Stockholm

15 minuter pre-incheckning
3 timmar 45 minuter kurs inklusive fika

Kursavgift

4.500 kr (exklusive moms) per deltagare. Kursmaterial ingår.

Kursanmälan är bindande men inte personlig (dvs kan överlåtas till annan person).

Anmälan

Skicka gärna intresseanmälan om du önskar annat datum.