Strategisk ledningsgruppsutveckling

Vi hjälper din ledningsgrupp att samarbeta ännu effektivare och utvecklas tillsammans!

Hur stor del av ledningsgruppens arbete består av strategiska kontra  operativa frågor? Skapar ledningens samarbete mervärde fullt ut? För dig som vill jobba långsiktigt och få till ett ännu vassare samarbete i ledningsgruppen finns vårt chefsprogram.

En ledningsgrupp behöver både kunna jobba långsiktigt men även vara snabb att anpassa sig till förändringar i omvärlden. Vårt program för ledningsgrupper säkerställer att samarbetet är effektivt och att det finns en tydlig strategi framåt som underlättar beslut och skapar beredskap för framtiden. Processen ger ökad motivation och trygghet för såväl chefer som medarbetare med handfasta, forskningsbaserade verktyg som främjar ett framgångsrikt strategiarbete inklusive kommunikation och dialog på alla nivåer.

Ledningsgruppsutveckling – de fem stegen

1. Mätning av ledningsgruppens effektivitet – GDQ
Med ett vetenskapligt test av psykologen och professor Susan Wheelan tar vi pulsen på ledningsgruppen och får svar på exakt vilka områden som behöver utvecklas. Utifrån gruppens testresultat tar vi fram en lösning så att gruppen får ännu mer fokus på uppgiften istället för det som ibland stör.

2. Strategiworkshop /strategisk utveckling
Strategic Visioning är en tidseffektiv metod för att skapa samsyn kring organisationens historia så att man kan dra lärdomar av den, kartlägga nuläget samt ta fram vision, strategi, mål och handlingsplan. Ledningsgruppsledamöter bidrar hela tiden aktivt i ett inspirerande storbildsformat som tar tillvara på de olika kompetenserna i ledningsgruppen.

3. Utbildning i beslutsfattande och kommunikation
Syftet med utbildningen är att stärka individer och samarbetet i ledningsgruppen så att var och en och tillsammans, kan agera på ett pedagogiskt och enhetligt sätt ut i organisationen. Utbildningen omfattar verktyg för beslutsfattande i grupp och hur ledare skapar kommunikation och dialog på ett effektivt sätt. Vill man jobba strategiskt är det klokt att bjuda in till delaktighet så att all kompetens nyttjas i organisationen.

4. Förankring och förändring
Med ett forskningsbaserat lustfyllt spel eller någon av våra många andra metoder,  skapar vi förankring av strategiearbetet och en förändringsprocess i positiv riktning hos alla i organisationen. Viktiga frågor diskuteras under lustfyllda kreativa former och därmed skapas utveckling för såväl individ som organisation. Vägen framåt gällande t ex medarbetarskap, ledarskap, strategi och kundfokus blir tydlig och förankras i hela organisationen.  .

5. Uppföljning och fortsatt strategiutveckling
Ingen framgång utan uppföljning. Vi skapar bara förändring på riktigt! För att få till ett effektivare samarbete och genomföra den strategiska planen behöver vi träffas ett antal tillfällen. De kan vara korta och kärnfulla men de måste prioriteras och värderas.

Kontakta oss för offert!

Sagt om Facilitatorhusets program för ledningsgrupper

”Utvecklingsprogrammet gav mer förståelse i ledningsgruppen för varandra och klyftan mellan organisatoriska enheter överbyggdes”

”Speciellt de konkreta verktygen för att förbättra våra möten har underlättat och gett oss mer energi och struktur”

”Vi har fått samsyn kring vilka mål som vi vill och förmår genomföra på kort och lång sikt”

”Facilitatorhusets sätt att leda processen var stärkande, avslappnat och prestigelöst”