Får man ha kul på möten?

pia 1 beskurenNästa vecka ska jag ha riktigt roligt! Jag ska hålla kurs i grafisk facilitering. Vad är det som är så roligt kan man undra och  är det verkligen ok att ha roligt på möten?

Grafisk facilitering är ett arbetssätt som kombinerar facilitering av möte med att dokumentera grafiskt. Färg och form, stora ytor, illustrationer som fångar det vi säger. Inte nog med att det faktiskt blir roligt att se det vi säger på bild utan det förstärker budskap, det hjälper till att visa på samband och ger gruppen en gemensam minnesbild av vad som har sagts. Efter mötet är det bilden som vi har skapat tillsammans som vi kan prata utifrån.

För en organisation så avbildade vi hela deras verksamhetsplan i form av ett träd. Trädet var inte bara en stark metafor för dem utan det fick med sig alla grenar som planen omfattade och vilka löv och frukter de såg framför sig skulle utvecklas.  Till skillnad från mångsidiga dokument som beskriver verksamhetsplanen hade de en gemensam stark bild som de verkligen använde under året. Så ja! Det är faktiskt helt ok att ha roligt när det bidrar till att vi får växa tillsammans! Vad tycker du?

Läs mer om kursen och om grafisk facilitering på vår hemsida www.facilitatorhuset.se.

/ Pia