Svensk forskning på arbetsledande beteende

Simon Elvnäs har bedrivit ett forskningsprojekt vid KTH där han och hans team har kartlagt arbetsledande beteende hos mer än hundra första linjens chefer. Under två år har chefer som medverkar i projektet observerats genom att filma sig själva när de håller i möten och i korridorsinteragerande.  Bild1

Resultatet visade att cheferna ägnade sig åt 50 procent socialt, 40 procent att instruera (varav 100 procent är otydligt), tio procent av tiden att berätta om sin egen prestation och mellan noll och två procent att ge återkoppling. Det intressanta är att chefernas egna uppfattning om vad de trodde att de gjorde innan mätningen stämde inte alls. Exempelvis trodde de i snitt att de gav återkoppling ca 40%.

Samma studie visade att medarbetare vill få återkoppling på det de gjort medan chefer hellre vill rikta fokus framåt – vad som ska ske. De olika intressena bromsar varandra och gör att gruppen inte utvecklas. Detta kanske inte är någon nyhet men frågan är hur vi ska göra för att komma åt det ”pedagogiska problemet” med chefers bristande självinsikt. Vi på Facilitatorhuset har många pedagogiska hjälpmedel för att både förbättra möten och även teamets prestation. Läs mer på vår hemsida www.facilitatorhuset.se.

/Pia