Mitt kroppspråk påverkar hur jag tänker…

Kroppsspråket står för den största delen av vår kommunikation mellan människor. Det är en sanning som vi känt till länge. Amy Cuddy, amerikansk socialpsykolog, har kommit fram till att vi också kan styra våra egna känslor och tankar genom att inta ett högstatus kroppspråk. ”Fake it until you make it” är ett uttryck som används emellanåt. Det känns jobbigt att klistra på sig någon ansiktsmin eller kroppsställning som inte känns naturlig. Men hon har belägg för att gör man det tillräckligt många gånger så blir det automatiserat och en del av ens naturliga kroppspråk. Det styrker min fasta övertygelse att alla kan bli  bra mötesledare/facilitatorer även om de bävar för att behöva dra till sig folks ögon och ta plats i sammanhang med många människor.

Se Amy Cuddys TED-talk här

Facilitatorhusets hemsida