Utvärderar du dina möten?

”Jaha, då var mötet slut för den här gången. Vad är klockan? Oj! Vi drog visst över tiden, nästa möte börjar nu. Skit också! Var ska vi vara? Usch, har inte hunnit göra det jag skulle sen sist……”

Det är lätt att fastna i ekorrhjulen. Men vad skulle du tjäna på att börja utvärdera dina möten? Vad skulle hända i ditt arbetsgäng om ni avsatte 5-10 minuter i slutet av mötet och funderade på HUR ni har genomfört mötet? Handen på hjärtat – vad skulle ni svara på tex följande frågor:

  • Hur effektivt disponerade ni mötestiden?
  • Hur vet vi att det vi sagt på mötet verkligen kommer bli genomfört?
  • Hur fördelades ordet? Kom alla till tals?
  • Vilket värde har mötet skapat? För dig/för verksamheten?

Tror du nästa möte blir annorlunda efter en sån här diskussion?

Läs mer om möteskultur här