Chefer fattar beslut för snabbt ibland….

På vår nyligen avslutade kurs i facilitering för chefer blev det alldeles uppenbart att många chefer saknar verktyg för att jobba fram beslut i grupp. Det vanliga är att man, när det kör ihop sig i gruppen helt enkelt tar beslutet själv i egenskap av chef. Men vad kan man riskera då? Jag är övertygad att det i precis den stunden som chefen fattar beslutet kan falla bort engagemang  från gruppen att hjälpa till att genomföra beslutet. Ju mer man gör gruppen delaktig, desto större engagemang föder det. Om chefen haft lite is i magen när många röster vill göra sig hörda, och jobbat på envetet med olika typer av beslutsmetoder för grupper, så hade man kunnat, ofta på bara några minuter, fått till ett gemensamt beslut som alla i gruppen kan stå för. Och tänk vilka möjligheter som finns då att verkligen lyckas när deltagarna lämnar rummet, jämfört med ett gäng som är kluvet där några är glada och några surar.

Mer om facilitering här.