Sundsvall 42 – stort intresse för effektiva möten

Sundsvall 42 firade i år 25 års jubileum och vi fanns med på konferensprogrammet framsida. Programmet var späckat med 10 parallella spår och Facilitatorhuset hade både en vanlig presentation kring effektiva möten och en workshop kring ämnet. Båda sessionerna var välfyllda vilket kan tolkas som att intresset var mycket stort för att effektivisera möten.

När vi gjorde en stående undersökning på hur mycket tid de ca 100 deltagarna i snitt spenderade på möten (möten som var bokade och inkluderade fler än 2 personer) så hamnade vi i denna församling på hela 50% av sin arbetstid. Det kan nog bero på att deltagarna i stor grad bestod av projektledare, verksamhetsutvecklare och chefer.