Lärdomar från inspirerande IAF-konferens!

Nyss hemkomna från några dagar i klock- och chokladriket Schweitz är det dags att summera alla intryck och lärdomar. International Association of Facilitators (IAF) har haft sin  årliga europeiska konferens för facilitatorer. Det som sitter kvar starkast i minnet just nu är lärdomen och erfarenheten av hur viktigt det är att dra ned på tempot när man faciliterar människor med många olika modersmål. Vad lätt det är att tappa intresset om facilitatorn håller alldeles för högt tempo när han/hon talar engelska och ger alldeles för kort tid till grupper att lösa uppgifter. En viktig lärdom för inte bara dem med engelska som modersmål! Förresten behöver det inte ens vara språkbarriärer som gör att deltagare ”stänger av” eller blir irriterande. Bara det att man upplever diskussioner alltför stressiga kan skapa negativa spiraler på mötet. Det är en ständig balansgång för facilitatorn att balansera i ”lagomzonen”.

Mer om facilitering här!