Dialog – ett samtal med öppna sinnen

Dialog är den tredje graden av delaktighet i Naturvårdsverkets delaktighetsmodell. Här träffas man och utbyter tankar och idéer. Deltagarna försöker påverka varandra och var och en går in med öppet sinne och låter sig bli påverkad när något låter klokt och rätt. Ett tydligt exempel på dialog är dialogmöten med allmänheten som många kommuner har. Det kan handla om ett samtal kring hur kommunen kan stötta ungdomar eller hur man ska planera för kommunens utveckling i framtiden. Då är representanter från kommunen med och allmänheten bjuds in för samtal. Ett annat exempel är nätverk som träffas för erfarenhetsutbyte. Som facilitator får man  jobba med konsultation – som är en lägre grad av delaktighet, men vanligast är att vi blir inhyrda till möten där man verkligen vill ha dialog i rummet. Det är lätt att man faller i fällan och tror att man har haft en bra dialog, när man i själva verket har haft en bra dialog med några i rummet. Andra har mest suttit tysta och lyssnat, mailet eller tänkt på annat……För att säkerställa att det blir en bra dialog i rummet som alla bidrar till krävs en stor påse planering, en matsked struktur, en matsked kreativitet och en liter blandat med lyhördhet och kompetens att vara här och nu!

Läs mer om våra metoder för dialog här