Samverkan – nu börjar det hända nåt…..

Så gott som full delaktighet får man när man har möjlighet att tillsammans planera och genomföra någonting i en arbetsgrupp eller kanske styrgrupp. Denna delaktighetsform kallas ”Samverkan”  och är det fjärde och näst sista steget i Naturvårdsverkets delaktighetsmodell. Att göra saker tillsammans på detta vis föder motivation och engagemang också, vilket är den största framgångsfaktorn när det gäller lyckade förändringar. När det är så hög grad av delaktighet kan man tjäna mycket på att anlita en neutral person som leder mötet, så att du själv som är engagerad i ämnet får bidra och komma till din fulla rätt gällande sakinnehåll. Det kan vara en kollega som inte är involverad i aktuell fråga, som agerar facilitator på ett speciellt möte. I gengäld får du kanske rycka in åt andra som facilitator emellanåt. På denna typ av möten får facilitatorn jobba med att stimulera kreativitet så att kloka lösningar tas fram, men även med att smalna av diskussionerna och konkretisera förslag som alla i gruppen kan ställa sig bakom. Hur detta görs finns det en uppsjö av metoder och hjälpmedel för. En erfaren facilitator har en gedigen verktygslåda med olika verktyg som passar för olika situationer och faser i ett möte. Utöver detta är det bra om facilitatorn besitter en rejäl skopa mod att våga bryta mönster och prova andra sätt att leda möten på så att det blir optimal samverkan  och stimulerande att jobba.

Läs mer om hur du får bra samverkan och effektiva möten