Mötesdilemma – det är alltid samma personer som pratar…

De flesta av oss har upplevt att det för det mesta är samma personer som alltid gör sin stämma hörd på alla möten – ofta oavsett vad som diskuteras. Det är förstås positivt att folk vill bidra – men det kan också skapa obalans när det på mötet sitter personer som nästan aldrig säger något. En bra mötesledare/facilitator vill ju att alla ska bidra! Ett enkelt sätt att slippa mötesdilemmat att det alltid är samma personer som pratar är att variera storlek på grupper under mötets gång. Även i det lilla vardagliga projektmötet eller ledningsgruppsmötet kan man då och då föreslå att en fråga diskuteras två och två i några minuter innan man följer upp vad varje bikupa (grupp m 2-3 pers) kom fram till och därefter fortsätter i hela gruppen. På så sätt får alla möjlighet att ventilera en frågeställning, och den tystlåtnas åsikt kommer med, kanske indirekt via kollegan som berättar hur bikupediskussionen gått inför hela gruppen.

Läs mer om hur du kan komma till rätta med mötesdilemman här