Delaktighet på möten leder till engagemang

Det är en hel del som ser möten som ett måste och något man ”sitter av” istället för att utnyttja tillfället och verkligen skapa mervärde i jobbet. Mötesledaren (facilitatorn) å sin sida tycker att deltagarna är sega och inte vill bidra till verksamheten. Ett vanligt misstag en mötesledare gör i dessa fall är att själv ta på sig ansvaret för att det ska komma fram ett resultat från mötet. Det är en fin, ambitiös tanke, men är inget som bidrar till effektivare möten! Tvärtemot vad de flesta tänker så tjänar alla på att ledaren på mötet lyfter upp  problemet och gör klart för gruppen att de är dem som äger resultatet, inte mötesledaren (facilitatorn).  Detta kan förstås kännas svårt och motigt att bara rent ut säga det i gruppen. Ett sätt att underlätta en sån här dialog är att redan från början vara tydlig med vilka roller man har i rummet, och då särskilt förklara att mötesledaren är neutral till innehållet men är chef över själva processen – dvs hur mötet hålls. Då är det lättare att referera till det igen när gruppen sitter där tysta. Det finns förstås många andra sätt att jobba på delaktighet. Som att dela in i bikupor (2-3 pers) och diskutera frågeställning, grupparbeten och en hel arsenal av olika metoder. Med inställningen att vid varje möte planera för delaktighet vinner man en massa positiv energi från deltagarna och deras engagemang för att jobba vidare med resultatet efter mötet ökar definitivt!

Läs mer om effektivare möten här