Ännu ett tecken på att Grafic recording/ grafisk dokumentation är på frammarsch

Strategiska samtal
Strategiska samtal om framtiden

Igår samlades ca 100 representanter från myndigheter, kommuner, landsting, länsstyrelser, privata företag, forskarvärlden och idella föreningar för att diskutera hur framtiden. Vi använde oss av både grafisk dokumentation i kombination med elektronisk workshop för att samla in fakta och detaljer i resonemang. Många deltagare var mycket nöjda med dagen trots ett ganska så högt tempo. Vi märker att arbetssättet blir mer och mer efterfrågat framförallt i samband med stora konferenser. Det skapar intresse och engagemang. Efter mötet sprang flera deltagare fram utrustade med sina telefonkameror och blixtrarna ven. I veckan blev vi intervjuade av en tidning inom mötesindustrin kring temat – det får en att känna att det är något på gång…

Läs mer om grafisk facilitering