Kurs i digitala möten

Vill du öka kvaliteten på era digitala möten? Vi har skapat unika kursupplägg för att stärka förmågan att delta och leda virtuella möten. Vi fokuserar på de ”mjuka bitarna” så att även virtuella möten blir engagerande, tydliga och har hög grad av delaktighet hos alla deltagare.

Vi som håller kursen är Bengt Littorin, webbmötesexpert samt Pia Villför Larsson, facilitator.

Den här kursen ger dig tekniktips och praktiska råd för att delta och leda webbmöten på ett effektivt och engagerande sätt. I den öppna kurs träffas vi realtid via Zoom. För företagsintern kurs anpassar vi oss till ert verktyg (Teams, Skype for business, …). Kursupplägget är interaktivt, dvs vi presenterar stegvis och du förväntas delta med frågor och reflektioner.

Kursmål

  • Insikt i tekniska hjälpmedel som behövs för god kvalitet ljud, bild och uppkoppling
  • Insikt i grundläggande principer för mötesledning och olika virtuella verktyg för att informera, stämma av, brainstorma och rösta

Kursinnehåll

Tekniktips generellt
– uppkoppling
– ljud och bild
– verktyg

Mötesledning  och virtuella verktyg kopplat till:
– innan mötet
– starta mötet
– leda olika delar av mötet
– avsluta mötet
– dokumentation

Förutsättningar

För att kursen ska vara genomförbar behöver du:

  • ladda ner länken som vi skickar dig
  • ha hyfsat bra uppkoppling
  • ljud gärna via headset eller mobilhörlurar
  • sitta ostört

Kursmaterial

Sammanställning av det vi går igenom på kursen

Plats & tider

Vi ses via Zoom. Du väljer själv var du vill sitta. Kurstiden är 2,5 timmar enligt nedan. 30 minuter innan start är du välkommen att testa din uppkoppling

27/3 kl 13.00-15.30
7/4 kl 9.00-11.30
8/4 kl 9.00-11.30

Kursavgift

1.990 kr (exklusive moms). Kursmaterial ingår

Kursanmälan är bindande men inte personlig (dvs kan överlåtas till annan person).

Anmälan