Grupputveckling kan rädda liv!!

Är mitt uppe i kurs för att bli certifierad GDQ-konsult. GDQ står för Group Development Questionaire och är ett verktyg för att mäta hur effektiva en grupp är. Gedigen forskning står bakom instrumentet som den amerikanska psykologen och forskaren Susan Wheelan har utvecklat. Hennes teori som ligger till grund för testet handlar om att grupper måste genomgå ett antal faser för att bli effektiva och samarbeta fullt ut tillsammans som grupp. Forskning i främst USA visar till och med följande:

  • på intensivvårdsavdelningar där personalen har kommit långt i sin grupputveckling dör färre patienter jämfört m andra
  • på skolor där lärarteamen har kommit långt i sin grupputveckling presterar barnen bättre resultat än andra
  • försäkringsbolag med väl utvecklade grupper säljer mycket bättre än andra

Tänk vilken potential det finns i att investera i gruppers samarbete!!!

Läs mer om Wheelans teori om grupputveckling…