Kurs i digital facilitering av workshopar via Zoom

Tillhör du dem som brukar facilitera workshopar i fysiska miljöer men har nu fått uppdrag i digital facilitering? Då kan denna kurs i digital facilitering underlätta för dig.

Läs mer om våra övriga kurser här>>

Vi har fått hjälp av en webbmötesexpert och tillsammans omvandlat fysiska workshopsituationer till digitala. Kursupplägget är uppbyggt som en workshop med tid för att reflektera och ställa frågor. Den öppna kursen genomförs via Zoom men vi genomför gärna företagsinterna även för Teams och Skype for business.

Kursmål i digital facilitering

Du får med dig digitala hjälpmedel för att kunna…

  • variera arbetsformer (enskilt, bikupa, grupp, alla)
  • använda öppen dokumentation (dela arbetsyta för brainstorm, mindmap, listor)
  • leda samtalet med olika grundtekniker och metoder för att generera idéer, analysera, idéer, prioritera idéer.
  • bryta isen och öka energin
  • reflektera på på olika sätt

Kursinnehåll

15 minuter innan start: Pre-incheckning

Kursstart med Introduktion och incheckning

Genomgång av Zooms funktioner

Planering och ledning av workshopar
– strukturer för god planering av digitala möten
– förhållningssätt som digital mötesledare
– den digitala mötesledarens skrivbord
– tips på inbjudan till digitala möten

Arbetssätt och verktyg för att skapa hög delaktighet
– Variera arbetsformer för att aktivera alla
– Arbeta med öppen dokumentation i Zoom
– Isbrytare/energizer för att skapa gott klimat
– Reflektion för att lära tillsammans

Summering och utcheckning

Genomgångar varvas med övningar enskilt och i grupp, reflektion och frågorFörutsättningar

Då denna kurs riktar sig främst till facilitatorer, workshopledare, mötesledare som kan planera och genomföra fysiska möten/workshopar

Öppen kurs genomförs i Zoom. Deltagare bör ha bekantat sig med Zoom innan kursen. Företagsintern kurs kan genomföras i Skype och Teams.

Utöver detta rekommenderar vi

  • ha Zoom-applikationen installerad (senaste versionen)
  • Minst 10 Mbit/s uppkoppling (se www.bredbandskollen.se)
  • ljud gärna via headset eller mobilhörlurar
  • var och en vid sin dator och sitta ostört


Kursmaterial

Sammanställning av det vi går igenom på kursen

Plats & tider

Vi ses via Zoom. Kurstiden är 3,5 timmar inklusive pauser.
15 minuter innan start vill vi att du loggar in i pre-incheckning för att testa ljud, bild och uppkoppling

Skicka gärna intresseanmälan för om du önskar annat datum eller plattform (Teams, Skype for business)

Kursavgift

2.990 kr (exklusive moms). Kursmaterial ingår.

Kursanmälan är bindande men inte personlig (dvs kan överlåtas till annan person).

Anmälan