Satsa på möten och vinn tid!

Satsa på möten och vinn tid!

Satsa-pa-moten-och-vinn-tid

Det är ingen hemlighet att i Sverige spenderar vi en hel del tid på möten och många klagar på dålig möteskultur. Vår analys är att det i många organisationer saknas kunskap att leda effektiva möten som når resultat och engagerar. Framförallt på chefsnivå. Vi får ofta höra av våra kursdeltagare att ”Det här borde chefen gå på – då skulle det bli fart på våra möten”. Förbättring som genomsyrar hela organisationen sker inte på en fikarast. Men att inte göra något kostar också!

Förbättra möten kostar ju tid?

Ja det kostar tid att utbilda och följa upp. Men om vi sätter det i relation till hur mycket tid vi spenderar i möten och hur många möten som inte når syfte och mål så kan vi med enkel matematik se att det lönar sig att förbättra möten.

Vad säger statistiken?

Tid i möten i snitt i Sverige: 25%
Antal som når syfte & mål:  50%
Vi kan säga att dessa siffror stämmer väl med vad vi fått höra från våra över 7000 kursdeltagare genom åren.

Vad kostar dåliga möten?
En person spenderar 400 timmar/år i möten. Enligt statistiken så används då 100.000 kr/anställd/år* utan att nå syfte och mål. Tar vi den siffran multiplicerat med antal anställda så är vi i stora organisationer uppe i miljonbelopp.
* timkostnad 500 kr/timme, årstid 1600 timmar

Vad kan engagerande möten med tydligt mål och syfte ge?

  • Alla vet vad som förväntas av mötet och kan förbereda sig.
  • Alla deltagares kompetens tillvara i rummet – inte bara de som brukar höras.
    Resultatet blir då rikare och engagemanget större efter mötet.
  • Ni slipper boka nya möten för ni hinner klart.
  • Sist men inte minst – ni lämnar mötet med mer energi och arbetslust än när ni gick in på det!

Satsa på kompetensutveckling i mötesledning och vinn tid – Läs mer om våra kurser!