Vem lyssnar om alla sänder?

För att känna oss bekräftade behöver vi andras uppmärksamhet. En blick, en nick, ett varmt leende, en följdfråga, ett intresse för vad vi försöker att säga, tid och utrymme, tålamod. Att lyssna är en konst. Att lyssna aktivt ökar bekräftelsen och dessutom får man fram mer information. Bara en massa plus här :-). Men hur är det idag på våra möten? Är vi bra på att lyssna?

Känner du igen dig i någon av följande…

…Någon berättar sin sida i en argumentation. Så snart du ser vart det barkar så börjar din hjärna processa ett motargument så att du direkt kan drämma till med en slagfärdig replik.canstockphoto1744777

… Någon berättar om sin syn på problemet och erfarenheter och genast börjar du associera kring dina erfarenheter.

Det är just här som lyssnandet slutar – vi lyssnar inte klart. Detta ser vi många exempel på när vi leder möten och vi jobbar då mycket på att stötta gruppen att lyssna klart. Varför då? Nu är det inte bara viktigt med att vi bekräftar varandra utan också se till att inte viktig information går förlorad. Inte alla orkar stå på sig – framförallt inte de som har tufft att tala i grupp.

Ett tips på att öka lyssnandet i gruppen är att låta var och en repetera vad föregående person har sagt. Det drar visserligen ner tempot men det gör underverk för grupper som slutat lyssna.

Läs mer om grupputveckling på www.facilitatorhuset.se

/Pia