Man kan välja grupp efter energi också…

Avslutade förra veckan med två dagars internat med en fantastiskt engagerad och ansvarsfull arbetsgrupp. Förstås alltid jättekul att träffa ett sånt gäng! Den här gruppen är väldigt van att jobba effektivt i workshopform och det finns inte så mycket i den vägen som är nytt under solen för dem. MEN… nåt som verkade vara nytt grepp för dem var att faktiskt låta deltagarna självständigt välja vilken frågeställning de ville ägna 45 minuter åt innan lunch. Det hela utmynnade i att fyra av sex föreslagna viktiga frågor han tas omhand parallellt. Deltagarna kände själva instinktivt var de borde lägga sin tid och de började spontant fördela sig inom sina respektive arbetsområden för att det skulle finnas rätt kompetens med i alla samtal. Resultatet blev fyra grupper med representanter från olika arbetsområden. Eftersom temat på konferensen var just samarbete över gränserna så passade det ju extra bra också! Att våga släppa på kontrollen ibland och faktiskt låta deltagarna ta ansvar på riktigt blir inte alltid, men väldigt ofta, en framgångsrik strategi.

/Maria

Mer om facilitering, grupputveckling och kurser här

Waxholmshotell