"Vad viktigt det är att jobba i process…"

Träffade nyligen ett glatt litet gäng som var utvalda av ledningsgruppen för att tillsammans komma på konstruktiva förslag för att förbättra resultatet på nästa medarbetarundersökning. Jag hade som vanligt planerat ett program som jag trodde skulle passa för det här uppdraget. Deltagarna var till en början lite frågande till uppgiften, men tinade strax upp och vid lunchdags var det energi i rummet så taket kunde lyfta. När vi i slutet av dagen reflekterar kring vårt samarbete under mötets gång säger en av deltagarna helt spontant ” vad viktigt det är att jobba i process…” . Det är just det som är poängen – varje delmoment i sig under workshopen har inte så mycket värde, men en process där det ena resultatet blir input till nästa övning etc skapar en värdeskapande rullande boll för organisationen. Så här var just denna process upplagd:

Inledning SMARR och uppvärmningsövning.

Kartläggning av nuläget inom aktuella områden.

Med lekfulla former öppna upp för att komma fram till långsiktiga mål för utvalda områden.

Sammanfattning av mål i grafisk bild vi tar fram tillsammans.

Brainstorming av utvecklingsförslag i bikupor under promenad

Ännu mer brainstorming av utvecklingsförslag tillsammans i rummet.

Kategorisera dem i fyrfältare utifrån kostnad/effekt

Välj ut de absolut viktigaste och beskriv lite mer vad de förslagen skulle innebära för organisation och medarbetare samt hur de kan genomföras.

Sammanfattning och utvärdering av dagen.

Med hopp om en varm och solig sommar!

Maria

Facilitatorhusets hemsida