Metoder för summering…

I senaste nyhetsbrevet delade vi med oss av ett par olika verktyg för att summera ett möte eller en utbildning. Tänkte fortsätta på det spåret och dela med mig av ytterligare ett enkelt sätt att enkelt öka inlärningen och skapa engagemang. Detta praktiserade Dr Thiagi flera gånger under sin utbildning han höll här i Stockholm för några veckor sen.

Efter en längre diskussion på ett möte eller ett teoripass på utbildningen behövs alltid någon form av delsummering. Gör såhär:

1. Be deltagarna att summera det som just sagts med t ex tre påståenden/kortare meningar. Individuellt arbete.

2. Om gruppen består av många deltagare – dela in i mindre grupper, låt dem läsa upp sina påståenden för varandra och låt dem enas om ett enda som summerar alltihopa. Om liten grupp strunta i gruppindelning.

3. Låt resp grupp läsa upp sitt påstående för hela gänget.

Variant på detta: Låt varje grupp summera det som just sagts med en eller två meningar som består av exakt 20 ord (eller någon annan siffra).

Summera mera tills vi hörs igen!

/Maria

Facilitatorhusets hemsida