Leda stora grupper är lättare än små…

Håller på att smälta förra veckans kurs med den stora läromästaren Thiagi. Ni vet han som vi nämnt flera gånger tidigare som själv har hittat på sådär en 2000 metoder för att få interaktiva möten och därmed öka inlärningen hos deltagarna. Ett pass handlade om storgruppsmetoder. Svårigheter med att vara just många i ett och samma rum lyftes upp, såsom att det kan vara svårare att höra vad andra säger, lättare att gömma sig i mängden och inte säga vad man tycker. Men det finns också andra aspekter. Om någon är missnöjd kan det sprida sig väldigt snabbt till väldigt många personer i en stor grupp och då får man som facilitator problem. Men omvänt så är det också så att om några i en stor grupp tycker något är väldigt roligt så smittar det också av sig snabbare till väldigt många. I det läget är det faktiskt mycket lättare att hantera stora grupper jämfört med små. Som facilitator för den stora gruppen behöver du se deltagarna som väldigt många små grupper istället för en enda jättestor. Det går lätt att ordna genom möblering i öar tex eller andra gruppindelningar. Sen står du som facilitator mest och håller takten från scenen och själva dialogen, samtalet, leds huvudsakligen av utsedda gruppledare i de små grupperna. Själv hoppas jag på ett uppdrag med 1000 personer att facilitera någon gång. Hur stora grupper skulle du vilja leda?

bild från thiagikursen/Maria

Mer om facilitering på hemsidan