Facilitering – en fråga om demokrati…

Som alldeles ny entreprenör fick jag förtroendet på ett stort svenskt företag att hålla föreläsning om hur man får till effektiva möten. Föreläsningssalen andades tungt arv med lång historia inom de mer välbärgade kretsarna i Sverige. Ganska snart kommer jag till att det gäller att se till att alla kommer till tals – inte bara de som brukar låta på möten – utan även locka fram tankar och idéer hos de vanligtvis mer tystlåtna. I en bisats klämmer jag till med ”…det är en fråga om demokrati”. Där tog liksom allting stopp – gruppen blev märkbart irriterade och ganska snart säger min uppdragsgivare ”Här använder vi inte det ordet”. Ordet demokrati var i denna organisation inte något man ville tala om i detta sammanhang. Känner mig helt övertygad om att såhär 10 år senare är det nog helt andra toner som ljuder på det företaget i alla fall. Men den dåliga kulturen verkar ha spritt sig till övriga Europa med tanke på utfallet i EU-valet. Mångfald berikar vårt samhälle. Mångfald skapar också bättre slutresultat i våra arbetsmöten då fler stenar lyfts på och utforskas när många olika infallsvinklar av ett ämne belyses.  EU-länderna behöver uppenbarligen fler facilitatorer,  som kan hjälpa grupper på alla nivåer att få förståelse för våra olikheter och säkerställa att vi känner ansvar för helheten – inte bara för oss själva eller vår närmsta krets (familj och vänner eller arbetsgruppen på jobbet) utan för oss alla. Tänk om man fick facilitera ett EU-möte? På riktigt alltså. Med en härlig uppvärmingsövning som skapade ett öppet, kreativt klimat i rummet, rörelse i rummet, variera mellan stora och små grupper i diskussioner och bäst av allt – skapa dialog istället för diskussioner!

/Maria

Grupputveckling för ledare…Bild1